Skip to main content

12.27 Egy látomás és egy példázat

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 6,1-15

A NYOLCADIK LÁTOMÁS, 1-8. v., teszi teljessé a prófétának egy éjszaka adott látomások oktávját. Az első látomás a mennyei seregeket vázolta fel. Ez az utolsó „a mennyei szellemeket" mutatja, amelyek Isten gondviselését jelentik a nemzetek között, visszafogva a gonosz tevékenységeket és hatalmakat népének érdekében. Micsoda vigasztalást jelenthetett ez akkoriban az építőknek! Mi is bátorítást nyerhetünk ilyen üzenetben, mert Isten még mindig a trónon van. Most is kész összetörni az északi hatalmat, és megszabadítani Izráelt, 8. v.; Dán 11,40-45; Jóel 2,20.

A főpap szimbolikus megkoronázása, 9-15. v. Ez példázat, nem pedig látomás. Egy zsidó küldöttség jött Babilonból, ezüstöt és aranyat hozva a templom számára. A vendégszerető Jósiánál szálltak meg, 10. v. Örök jutalmat nyert a Krisztusra vonatkozó próféciával, amelyet házában mondtak ki. A Szellem milyen gyakran mutatja meg a vendégszeretet hasznát a hívők között: „a vendégszeretetet gyakoroljátok", Róm 12,13; „Stefanásnak háznépe... adták magukat" erre, 1Kor 16,15.

Zakariás vette a drága fémeket és készített egy királyi koronát, 11. v. Aztán a főpap fejére tette, nem pedig Zorobábel fejére, aki Dávid házának fejedelme volt. Így egy főpap szimbolikusan és prófétailag király lett. Ez sohasem volt így a zsidó királyság történelmében. Saul király és Uzziás király megkísérelte egyesíteni a két tisztséget, de Isten azonnal elvetette őket.

Urunk királysága azon alapszik, hogy Ő Dávid Fia. Ő nagy Főpap is, isteni kijelölését és tökéletes áldozatát követően. Így Főpap ő Melkisédek rendje szerint, aki egyrészt Sálem királya volt, másrészt a Magasságos Isten papja.

„Ímé egy férfiú", mondja a prófécia, 12. v. Pilátus akaratlanul ugyanezt a megállapítást tette, amint elő vezette Krisztust tövissel koronázva, Jn 19,5. A koronázás napja még a jövőben van, de addig is félre van téve a korona, 14. v. Ne viselje már senki, „míg el nem jő az, akié a uralkodás", Ez 21,27. Akkor a Krisztus pap lesz királyi trónján.

Mi az Úr Jézust most is megkoronázva látjuk. Egy napon az egész világmindenség el fogja ismerni Őt, amikor „nagy lesz az Ő dicsősége".