Skip to main content

12.28 Két ellentétes király

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 9,1-12; 10,4-6

A 9. FEJEZET első nyolc verse egy prófétikus jövendölést képez az ítéletről („teher"), lefestve a görög Nagy Sándor haderőinek gyors és diadalmas előrenyomulását, amely sok évvel később következett be. Ez a rémület látható, ahogyan eljön észak felől Szíriára, 1.2a. v., aztán déli irányban Tíruszra és Szidónra, 2b.3-4. v., majd tovább délre Föníciára, onnan pedig Jeruzsálemre, 8. v. De nem megy be Jeruzsálembe, hanem elmegy mellette, megkímélve a várost! Ráadásul ez meg fog ismétlődni Egyiptomból való visszatértekor, 8. v. Micsoda csodálatos hatalom ez Isten részéről!

Aztán a prófécia kettős jövendölést nyújt. Először leír egy kedves, alázatos királyt, aki szamáron lovagol (nem harci ménen). Ő nem fogja „elkerülni" Jeruzsálemet, hanem belép oda annak javára, békességet és áldást hozva, ha ők megismerik azt, ami békességükre szolgál, 9. v. Ő sírt a város felett, amelyet hiába akart szárnyai alá gyűjteni, mert nem ismerték fel meglátogatásuk idejét. Így megjövendölte a városnak a rómaiak által történő jövőbeli lerombolását, Zak 19,41-44; Mt 32,37.

Másodszor az Úr hatalomban történő eljöveteléről beszél. Akkor a csatalovak és harckocsik eltűnnek, mert Ő békét hirdet a nemzeteknek és azok el fogják ismerni uralmát, 10. v. Figyeljük meg, hogy csupán egy pont választja el az Urunk első és második eljöveteléről szóló jövendölést.

A Zak 10,4 az egyik leggazdagabb vers az ÓSZ-i Szentírásban, mert elégséges és gyönyörű módon ad négyszeres leírást Urunkról:

 A szegletkő. Ekkor a második templom alapjait fektették le. Felhívja a népet, hogy emlékezzenek arra, aki majd felépíti templomát. Ő lesz annak mind az alapja, mind a záróköve, 6,12-től; 4,7; Zsolt 118,22.

 A szeg. Ezen függtek az értékes edények a házban, vagy sátorban, így biztonságban voltak és készen álltak a mester használatára. Urunk a győzelem és dicsőség „biztonságos helyére" van állítva. Áldottak azok az edények, amelyek Őrajta függenek! Ézs 22,23.24.

 A harci ív. Győzelmében nincs szüksége második ütközetre.

 Minden uralkodó Uralkodója, A tökéletes szolga a tökéletes Uralkodóvá válik; vö. Péld 19,10; Ézs 52,13-15.