Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 12,1-14,9

JELENLEGI IDŐNK „emberi napnak" van nevezve, 1Kor 4,3. Ez olyan nap, amelyen az ember ítél a maga testies módján az isteni dolgokról. A mostani elhívás hívői számára „a Krisztus napja" az lesz, amikor meg fognak állni Krisztus ítélőszéke előtt a Gyülekezet elragadtatása után, hogy ott jutalmat, vagy veszteséget találjanak, Fil 1,10; 1Kor 4,4-5; 2Kor 5,10. Az Úrnak napja, Zak 14,1, az az idő lesz, amikor az Úr ítéletben foglalkozik a nemzetekkel, és megjelenik hatalomban és nagy dicsőségben, hogy megszabadítsa Izráelt. Az a kifejezés, hogy „ama napon", erre az időszakra vonatkozik, és tizenhatszor találjuk meg szakaszunkban.

A 11. fejezet Jeruzsálemnek Kr. u. 70-ben bekövetkezett ostromáról prófétált, míg a 12. fejezet ugyanarról városról beszél, mint amely egy elkövetkező nagy válságba kerül ostrom alá. Az Úr végzi el felszabadítását, 9. v., biztonságba helyezését és királyi áldását, 6.8. v. Akkor az „igaz város" lesz, Ézs 1,26, a „szent város", 52,1 „az Úr városa", 60,14, az „Isten városa", Zsolt 46,4, és az „igazság városa", Zak 8,3.

Aztán Izráel siratni fogja akit átszegeztek, 12,10. Az lesz az igazi engesztelési nap, amikor majd gyötrik a lelküket, 3Móz 23,27-28, és hittel rá „tekintenek", akit felemeltek a kereszten, 10. v.; 4Móz 21,9; Jn 3,14-15.

Megtisztulás következik, Zak 13,1. Akkor megismeri a kereszt megszentelő hatalmát, 13,1, mert a megtérés mindig gyakorlati szentséget jelent Isten számára. A kifejezésmód olyan, mint a következő igehelyeké: 4Móz 19; Ézs 52,15; 4,4; Ez 36,25.

Akkor nyilvánvaló lesz az Úr megjelenése, Zak 14,4. „És azon a napon az Olajfák-hegyére veti lábait." Ez annak az ígéretnek a beteljesedése lesz, amelyet mennybemenetelekor adtak ugyanazon a helyen, Csel 1,11. Ez odavezet, hogy „az egész földnek királya" lesz, Zak 14,9. Akkor a sátoros ünnep, amelynek ez az idő lesz prófétai beteljesedése alkalom lesz a nemzeteknek, hogy feljöjjenek Jeruzsálembe, hogy „hódoljanak a királynak", 16. v.

A hívők most még Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez járulnak. Ők is meg fogják látni, akit átszegeztek, Jn 3,14, mert ők tudják, hogy az ítélet kardja lesújtott Jahve Társára, Zak 13,7, hogy ők megtisztulhassanak. Minden csengettyű és fazék az Úrnak szenteltetett nálad is?