Skip to main content

01.04 A Messiás megkísértése

OLVASNIVALÓ: 
Máté 4,1-10

 

AZ ÖRDÖG szándéka az volt, hogy eltántorítsa Jézust messiási küldetésétől, ahogyan azt Isten akarata kijelölte számára. Az eljövendő Messiásról az volt a népszerű elképzelés, hogy katonai felszabadító lesz, aki megszabadítja Izráelt, és nagy földi birodalmat hoz létre Jeruzsálem központtal. Isten Messiással kapcsolatos programja ugyancsak trónnal fejeződik be - de a kereszten át vezet (Lk 24,26). A pusztai kísértések fogják megállapítani, hogy Jézus milyen Messiás lesz.

A Sátán megkísérelte először az éket a keskeny élével beverni. Kerülve a Krisztus küldetésére vonatkozó közvetlen utalást, támadását az étkezés látszólag ezzel össze nem függő kérdésével kezdte meg (3. v.). Az elképzelhetetlen, mondta a Sátán, hogy Izráel Királya éhezzen a pusztában; bizonyára felhasználhatja messiási hatalmát, hogy kielégítse szerény szükségleteit! A kérdés azonban túlmutatott a köveken és a kenyereken. Ha az ördög rá tudja venni Jézust, hogy Isten akaratától függetlenül cselekedjen egy kis dologban, valószínű, hogy később sikert fog elérni olyan nagyobb dolgokban,  mint például a kereszt.

A második kísértés nyilvánvalóbban odaillett. Ha Jézus a Sátán találékony idézetére reagálva a Zsolt 91,11-12-ből - levetette volna magát a templomról (Mt 3,5-6), lent a templom udvarában az imádkozó tömeg elbűvölt nézőközönséget jelentett volna. Minthogy tanúi lettek volna a biztonságos alászállásának az angyali jelenlétben, felismerték volna, hogy Ő az Úr, Aki „mindjárt eljön az ő templomába" (Mal 3,1). Biztosíthatta volna, hogy azonnal kövessék, ha azonosult volna a népszerű messiási elképzeléssel, és valami ilyen káprázatos, látványos megjelenést nyújtott volna.

Végül a kísértő levetett minden álruhát, és nyíltan a színre lépett. Égbekiáltó módon felajánlotta Jézusnak a világ királyságait azért, hogy őt imádja (9. v.). Kössön vele kompromisszumot - érvelt a Sátán ami csekély ár a Golgota elkerüléséért. Az ember Fia beléphetne dicsőségébe szenvedés nélkül! De Jézus jövőbeli útja el volt döntve. Isten útja többe került, de az volt az az út, amelyet majd Jézus választ.

Jézus az ördögöt három idézettel győzte le, amelyeket Mózes ötödik könyvéből vett. Dávidhoz hasonlóan öt „követ" vitt magával, de csak egyre volt szükség (1Sám 17,40.49).