Skip to main content

01.14 Egy lélek nyugalma

OLVASNIVALÓ: 
Máté 11,1-30

 

MÁTÉ HANGSÚLYT HELYEZ Jézus imájának idejére és körülményeire (25-26. v). Az a kifejezés, hogy „abban az időben", ráirányítja figyelmünket arra a sötét háttérre, amely a fejezet megelőző részében van leírva.

Bemerítő János hite megingott (1-15. v.). János jó ideje már börtönben volt. Híreket vittek neki Jézus cselekedeteiről (2. v.), például a naini özvegyasszony fiának feltámasztásáról (Lk 7,18). Jánosnak nem volt kétsége afelől, hogy Jézus nagy próféta, most azonban kevésbé volt bizonyos abban, hogy ő a Krisztus (3. v.). A Messiás azért jön, hogy hirdessen „a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást..." (Ézs 61,1). János azt hirdette, hogy a menny királysága elközelített (3,2). Ha Jézus a Király, hol a szabadság, a tűz és a szórólapát (3,11-12)? Jézus felszólította Jánost, hogy tekintse meg az Ő cselekedeteit (4-6. v.) az Ézs 35,3-6; 61,1-2 fényében.

Az a nemzedék, amelyben Jézus szolgált, kritikus és lekicsinylő volt mind az Ő, mind János szolgálatát illetően (16-19. v.). János nem nyerte el tetszésüket, mert megtagadta, hogy részt vegyen élvezeteikben. János „nem táncolt" velük. Elutasították, mint megszállott fanatikust. Jézus sem elégítette ki vágyaikat. Megtagadta, hogy elfogadja szájhagyományon alapuló szabályaikat képmutató mosakodásokkal és böjtökkel együtt. Nem „sírt" velük. Elutasították, mint nagyevőt.

Azok a városok, amelyekben Jézus a jeleinek a többségét végrehajtotta, megtagadták, hogy bűnbánattal reagáljanak azokra (20-24. v.). A földön a legkedvezőbb helyzetben lévő terület megmaradt a hitetlenségben.

Ezek a körülmények csüggesztők voltak. Úgy tűnt, hogy hiába fáradozott, „semmire és haszontalan" költötte el erejét (Ézs 49,4). De „nem pislog és meg nem reped" (Ézs 42,4). „Abban az időben" (Mt 11,25) dicsőítve fordult Istenhez. Amikor Jákób keresztbe tette kezeit, miközben József fiait áldotta, József felkiáltott; „Nem úgy atyám" (1Móz 48,17-18). Az Úr is láthatta, hogy Atyja ugyanúgy keresztbe tette kezeit, kijelentve titkait a kisdedeknek, és elrejtve azokat a bölcsek elől. Ő azonban a következőképpen reagált: „Igen, Atyám." Az Úr, szembenézve megpróbáltatásaival és elutasításával, teljes engedelmességet mutatott Atyjának akarata és igája iránt, és ebben nyugalmat talált lelkének. Mindezek közben nyugodt és békés maradt. Ma ugyanazt a nyugalmat kínálja nekünk.

Ézs 35. 3 Erősítsétek a meglankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket! 4 Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, Istenetek bosszúra jön, Isten jön, aki megfizet, és megszabadít titeket! 5 Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6 Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és patakok fakadnak a kietlenben.
Ézs 61. 1 Uramnak, az ÚRnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az ÚR, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és föloldozást a megkötözötteknek. 2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.
Ézs 49. 4 Én pedig azt mondtam: Hiába fáradoztam, hasztalan fecséreltem el erőmet a semmire. De az ÚRnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél.