Skip to main content

02.02 Az Emberfiának eljövetele

OLVASNIVALÓ: 
Máté 24,1-51

A VILÁGTÖRTÉNELEM lapjai gyorsan peregnek. Gyakran vértől vörösek. Civilizációnkat barbárság és brutalitás pusztítja; sok helyen az emberi intézményrendszer és társadalom alapjai inognak; az ember romboló hatalma rémítő. Nem csoda tehát, hogy manapság az emberek gyakran Isten prófétájával együtt kérdik: „Mi lesz ezeknek vége?" (Dán 12,8). Az Úr leírása ennek a korszaknak a végéről részben választ ad erre.

A tanítványok Jézusnak két kérdést tettek fel. Az első, „mikor lesznek meg ezek?", Jeruzsálem elestére és a templom lerombolására vonatkozott, amelyről éppen beszélt. Ezek az események mintegy negyven év múlva bekövetkeztek. A második kérdés, hogy „micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének?", kettős eseményre vonatkozik, amely még nem következett be. Válasza tehát olyan eseményeket ölelt fel, amelyek sok-sok évszázadra terjedtek. Az első kérdésre válaszolva leírta a jelenlegi korszak általános jeleit (4-14. v.), a másodikra válaszolva pedig a korszak végének speciális jeleit nevezte meg (15-51. v.). Világosan meg kell különböztetnünk az egész korszakra vonatkozó jellegzetességeket azoktól, amelyek az Ő uralkodásra való visszatérését előzik meg. A „háborúk és háborúk hírei" stb., nem az Úr visszatérésének jelei. Ezekről a dolgokról Jézus külön megmondta, hogy „még ez nem a vég" (6. v.). Az Ő eljövetelének, hogy mint Emberfia uralkodjon, más jelei vannak. Ezek „a pusztító utálatosság" és a „nagy nyomorúság" (15., 21. v.).

Bár az elsődleges értelmezés mindvégig Izráelre vonatkozik, számunkra is több gyakorlati alkalmazása van. Igen nagy az emberek tudatlansága az Emberfia visszatérésének idejét illetően (36., 42., 44 v.; 25,13). Nem vagyunk bölcsebbek „az elragadtatás" idejével kapcsolatosan sem. Maradjunk tehát a szüntelen várakozás állapotában, nehogy készületlenül találjon bennünket (43. v.). Az a hit, hogy az Úr bármelyik pillanatban visszatérhet, befolyásolja az ember másokkal szembeni magatartását (45-51. v.) A gonosz szolga úgy vélte, hogy ura „halogatja a hazajövetelt". Amikor Izráel kételkedett abban, hogy Mózes vissza fog térni, ők is kezdtek rosszul viselkedni (2Móz 32,1-6). Ha nem élünk az Úr visszatérésének világosságában, az a veszély fenyeget, hogy megszégyenülünk előtte az Ő eljövetelekor (1Jn 2,28).