Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 29,1-12; 30,1.22; 35,16-20; Jeremiás 31,15; 40,1; Máté 2,17

Jákób nagyon szerette Ráhelt azóta, amióta legelőször találkoztak. Azonban a leány apjának gonosz mesterkedése folytán meg volt fosztva attól, hogy Jákobnak egyedüli felesége legyen, ahogyan szándékukban állt, és ennek eredményeképpen sok boldogtalan viszály volt közte és Lea között. Az Isten szavától való eltávolodás ezt mindig magával hozza.

Úgy látszik, Ráhelt a babona, 30,14 és apjának, Lábánnak a bálványimádása jellemezte, és csak miután ezektől megszabadult, mehetett vissza a család Bételbe, 35,2.

Amikor Benjáminnal vajúdott, megpróbálta őt Benoni-nak nevezni, ami azt jelenti, hogy "fájdalmam fia", de Jákób Benjáminnak nevezte el, ami viszont azt jelenti, hogy "jobb kezem fia". Ez a nagy jelképre, Krisztusra mutat, aki "fájdalmak férfia" volt, mielőtt belépett volna a Golgotán keresztül a mennybe, és az Atyának "jobb keze fiává" lett.

Ráhelt azonban főleg úgy említik, mint az izráeli anyák példaképét, akik sóvárognak fiúgyermekek után. Kiáltása, hogy "Adj nékem gyermekeket, mert ha nem, meghalok", 30,1, világosan mutatja, hogy ez volt szívének csillapíthatatlan vágya.

Ez a kiáltás visszhangzik a Szentírásban, először Jeremiás napjaiban. A történelmi keret az, hogy Izráelt Nabukodonozor összegyűjtette, hogy fogságba vitesse őket. Jer 31,15; 40,1. A próféta azt a képet alkalmazza, hogy Ráhel sír gyermekei után, akik nincsenek.

A második hivatkozás erre a síró hangra az Újszövetség elején van, amikor a gonosz Heródes legyilkoltatta az ártatlanokat, Mt 2,17. Azt a képet használja, hogy az ő hangja olyan erőteljes és szomorú, hogy kihallatszik Betlehemből, amely annak a helynek a közelében van, ahol ő el van temetve Jeruzsálemtől délre, és elhallatszik egészen Rámáig, amely Jeruzsálemtől északra helyezkedik el, mintegy tíz mérföld távolságra.

Számunkra a tanulság világos. Imádságaink vannak-e olyan erőteljesek azok kétségbeejtő állapota miatt, akik elveszettek és a pokol foglyai? Így kiáltunk-e az Úrhoz szellemi gyermekekért? Bárcsak Isten kiragadná őket, mint üszköt a tűzből, hogy beleszülethessenek Isten családjába az újjászületés által!