Skip to main content

02.05 A betániai megkenés

OLVASNIVALÓ: 
Máté 26,1-35

 

JÉZUST egy leprás ember házában kenték meg (6. v.). Így volt helyénvaló, hogy Őt, Akit nemzete és annak vezetői elutasítani készültek (1-5. v.), olyan ember vendégelje meg, aki maga is tudott valamit arról, hogy „utált és emberektől elhagyatott" volt.

Mária szolgálatkészen elpazarolta az Úrra a drága kenetet, amely mintegy 300 dénárt ért (Jn 12,3.5). Ez drága ajándék volt; a kenetnek egy hasonló szelencéjét ajándékozta egykor Perzsia uralkodója Etiópia királyának. Mária a tanítványok részéről a kritika viharával találkozott, amelyet Júdás vezetett (vö. a 8. v-et a Jn 12,4-5-tel). Júdás látszólag a szegényekkel törődött, valójában azonban az bosszantotta, hogy nem tudta azt eladatni a saját hasznára (Jn 12,6). Az ő becslése az Úr értékéről merőben különbözött Máriáétól. A nő boldogan adta drága ajándékát Őneki. Júdásnak ez „pazarlás" volt (8. v.); Ő nem értékelte Krisztust többre egy rabszolga áránál, harminc ezüstnél (15. v.). Júdást az érdekelte, mennyit kaphat érte; Máriát az foglalkoztatta, mennyit adhat neki. Mégis, az a nárdusolaj, amelyet Mária feláldozott az Úrért, semmi volt ahhoz képest, amit Ő készült rövidesen őérte odaadni (26-28. v). „Testét" és „vérét" adta oda érettünk is. Mennyi mindent jelenthet tehát Ő nekünk! Mária ráöntötte a kenetet az Úr testére, mint aki az Ő temetésére készült (12. v.). Ez azt jelenti, hogy valószínűleg nem volt azok között a nők között, akik később testének bebalzsamozására mentek (Lk 24,10).

Mária a fejét (Mt 26,7) és a lábát (Jn 12,3) kente meg. Ezek méltók voltak a megkenésre. Ézsaiás úgy írta le Izráel nemzetét, mint amely romlott tetőtől talpig (1,6). Nabukodonozor álmának világbirodalom-szobra magában foglalt egy színaranyból lévő fejet, valamint vasból és cserépből álló lábakat (Dán 2,31-33). De ha Júdának beszennyeződött is a feje és a lába, és ha a fej és a láb között fokozatos silányulás volt is a pogány világhatalmaknál, a dolgok egészen másként álltak „szerelmesünkkel" (Én 5,10-16). Feje, mint a legfinomabb arany, és lábai színarany talpakon állnak. Az Úrnál nincsen semmilyen romlás, sem értékcsökkenés, „Ő mindenestől fogva kívánatos!"