Skip to main content

02.06 Az el nem mondott imádság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 26,36-75

PÉTER JOBB halász volt, mint kardforgató. Amikor odacsapott Malkushoz egy karddal, csak egy fület sikerült levágnia, nem egy fejet (51. v.).

Az Úr megfeddte hűséges, de megfontolatlan tanítványát. Először általános elvként azt szögezte le, hogy akik kardot fognak, az által fognak elveszni is (52. v.). Másodszor egy imádságra utalt Péternek, amelyet Ő elimádkozhatott volna. Ha Jézus ezt kérte volna, megkímélhette volna magát a kertben lejátszódott lelki gyötrelemtől (36-44. v.); nem kellett volna kiinnia azt a poharat, amelytől visszariadt; elkerülhette volna a méltatlanságokat, a bántalmazásokat és az alávaló erőszakot, amelyeket Kajafás előtt elszenvedett (57-68).

Miért imádkozhatott volna? „Angyalokért." Az Üdvözítő a Gecsemáné kertjében volt, azon a területen, amelyet Jóél próféta Josafát völgyének nevezett. Ez az, ahova az Úr valamikor hőseit vezeti a csatába az összegyűlt pogány haderők ellen (Jóél 3,9-13). Lehet, hogy Mihály és angyalai (Jel 12,7) abban a pillanatban ott lebegtek, hogy elsöpörjék Júdást és a vele lévő „nagy sokaságot" (Mt 26,47) örökre. De nem úgy kellett lennie.

Miért imádkozhatott volna? „Légiókért" A templomőrség, a főpapok és a vének szolgái mellett ott állt az Úr előtt egy római százados és csapata is (Jn 18,12). Ez a „csapat" maximum egy római cohors-ot tett ki; a légiónak mintegy egyhatodát. Az Úr azt mondta Péternek, hogy Ő odarendelhetne olyan támogatást, amely messze nagyobb lenne, mint akiket ellenségei tudnának biztosítani.

Hány légiót kérhetett volna? „Tizenkettőt." Apostolai tizenegyen álltak ott vele. Valamennyien kaphattak volna egy angyali légiót, hogy megvédje őket.

Egy éjszaka egyetlen angyal elpusztított száznyolcvanötezer asszíriait (2Kir 19,35). Ezen az alapon tizenkét légió (hetvenkétezer) elnépteleníthetne több mint három és fél napjainkéhoz hasonló méretű világot! Ilyen dinamikus segítség Krisztusnak egyetlen imáján múlott volna, de ez olyan ima volt, amelyet sohasem mondott el. Eljött az órája. Isten akaratát meg kellett tennie (Mt 26,42). Az írásoknak be kellett teljesedniük.