Skip to main content

02.11 Megtérések és viták

OLVASNIVALÓ: 
Márk 2,1-28

KAPERNAUM MÁR előkelő helyet foglalt el az előző fejezetben, és a ház ismét helyszíne egy újabb csodának. Az elbeszélés ezt a házat a figyelem gyújtópontjába helyezi (1-12. v.). Ez volt a vonzerő háza. „Meghallották, hogy otthon van" (1. v.). Az Ige háza volt „Hirdette nékik az igét" (2. v.). A félbeszakítás eredményeképpen, amely először a rokkant férfi bűneinek megbocsátásához vezetett - akit négy barátja a mennyezeten keresztül hittel leeresztett -, majd ezután erejének visszanyeréséhez, az áldás háza lett (5-11. v.) Minthogy Isten megdicsőült a megdöbbent szemlélők előtt, a dicsőítés és bizonyságtétel háza volt (12. v.). Nem ajánlhatunk Krisztust jobban megdicsőítő imádságot, minthogy saját otthonunk szellemben ezzel azonosuljon.

Az Úr kiválasztó kegyelme látható Lévi megtérésében, amelynek következményei nagyon messzehatóak voltak, mert ez az ember nem más, mint Máté apostol, az evangélium írója.

A fejezet hátra lévő részében két kritika hangzik el. Arra a kérdésre, hogy tanítványai miért nem böjtölnek, az Úr válasza rámutatott arra az ellentétre, amely a törvényeskedő vallásosság és Isten felszabadító kegyelme között van, amelyet Őbenne jelentetett ki. Az Úr eljövetelével új közösség vált lehetővé, amelyet az Övéi élvezhetnek (19. v.). Sőt, azt az igazságot, amely Őbenne tárult fel, nem lehet foltként a judaizmus régi öltözetére rakni, hanem ez hasonló az igazságosság új ruhájához (lásd: Fil 3,9). A régi borostömlők is a judaizmust jelentették. Az evangélium új borát nem lehet ilyen edényekben tartani, hanem meg kell állnunk „a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított" (Gal 5,1). A tökéletes Szolga tehát az igazi szabadságot Őbenne lévőnek tanította.

Az a kritika, amelyet az váltott ki, hogy a tanítványok gabonakalászokat morzsoltak ki szombatnapon, a törvényt a maga igazi távlatába helyezte az Ő Úr voltával összefüggésben azok fölött a hagyományok fölött, amelyekhez a farizeusok kötötték magukat (Mk 2,23-28).

Krisztus mindenek feletti Úr voltának felismerése meg fogja oldani azokat a problémákat, amelyek napról napra felmerülhetnek.