Skip to main content

03.27 Hogyan imádkozzunk?

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 18,1-43

MAI IGESZAKASZUNKBAN egy imádkozó özvegyasszonyról, egy farizeusról, egy vámszedőről és egy koldusról olvasunk. Az 1-8. verset ezek a szavak vezetik be; „mindig imádkozni kell, és meg nem restülni". Látunk egy özvegyasszonyt, aki megpróbáltatáson ment át, és törvényes segítséget keresett, hogy megtalálja az igazát. Mivel nem kapott elégtételt, visszajött újra és újra, amíg a bíró végül is engedett neki, és teljesítette a kérését. A kitartás kifizetődő. Istenünk nem lenne hajlandó cselekedni? Nem így van, az Ő adománya szerető szívből jön. Azonban a megfelelő időben fog adni; nem túl hamar, nem túl későn. Ne hagyd abba az imádkozást!

Egy farizeus imádkozott (10-12. v.). De valóban imádság volt ez? Dicsekedve azzal, ami volt és amit tett, nem talált rá okot, hogy bármilyen szükségét megvallja, vagy Istent imádja. Ilyen ember számára nincs válasz a mennyből. Mi is így imádkozunk?

Egy vámszedő imádkozott (13-14. v.). Olyan ember volt, akiben Isten Szelleme munkálkodott, aki úgy látta önmagát, ahogyan Isten látja, bűnösként. Hogyan merészelhetett egy olyan ember a szent Istenhez közeledni, aki ennyire romlott volt? A külső udvarban látta a füstölgő oltárt, amely az áldozatról beszél, a szentek szentjében pedig ott volt a kegyelem királyi széke, amely az oltárról származó vérrel volt borítva. Ebben reménység volt. „Isten, légy irgalmas (szó szerint: jóindulatú) hozzám." Ez elegendő volt. Isten, Aki olvasott mind a farizeus, mind a vámszedő szívében, kegyelmesen lépett közbe, és „ez megigazulva ment alá". Isten válaszol az igazi imádságra.

Egy vak koldus imádkozott (35-43. v.). Ez a koldus nyilván hallott történeteket a názáreti prófétáról, és amit hallott, meggyőzte arról, hogy Ő a Messiás, a Dávid Fia. Most a koldus hallótávolba került, és nem törődve semmiféle kísérlettel, hogy leállítsák, segítségért kiáltott. „És Jézus megáll." A menny és a föld teremtője, a világmindenség alkotója megáll, mert egy koldus kiált! Micsoda kegyelem! És mit mondott Jézus? „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?" „Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön." Nem volt hosszú imádság, de nagyon hatásos volt. Lehet, hogy az Úr ma neked mondja: „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?" Mondd el neki világosan minden szükségedet, és várd, hogy cselekedjen. Amit látsz majd, dicsőítésre indít. „Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mibennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség... a Krisztus Jézusban" (Ef 3,20-21).