Skip to main content

04.06 Megkeresett, hogy keressünk neki

OLVASNIVALÓ: 
János 1,15-51

BEMERÍTŐ JÁNOS hűséges Krisztusról szóló bizonyságtételében, és ez nem sokkal azelőtt történik, hogy mások is befogadják az Üdvözítőt. A szakasz bővölködik az Úrról szóló sokféle leírásban. Jézus Krisztus az (17. v.), Akin keresztül kegyelem és igazság jött el. A törvény Mózes által adatott és elvezetett a bűn ismeretére, míg Krisztus a bűnök bocsánatát nyújtja. A törvény azt mondja, hogy hajtsd végre, a kegyelem azt mondja, hogy higgy. Ő az egyszülött Fiú (18. v), Aki teljesen kifejezi Istent, és Jézusként volt ismeretes (29., 36. v. stb.) Ő Úr (23. v.), de Bemerítő János úgy mutatja be, mint az Isten Bárányát (29., 36. v.), ez az Ő tényleges munkájáról beszél a bűnnel való bánásmódban. Bemerítkezésekor Isten Fiaként van megnevezve (34. v.), ezt Nátánael is elismerte (50. v.), amikor felismerte Krisztus mindenek feletti ismeretét. Ő a Krisztus - az igazi Messiás és az Isten Fia (51. v.), valamint az Izráel Királya; ez ismét rámutat lényegi istenségére (Sof 3,15). A szakaszban kétszer úgy említik, mint rabbit (tanítót). Bárcsak hajlandóak lennénk elfogadni a tanítását!

A szakaszban szereplő jellemek nagyon érdekesek. Bemerítő János elmutat magától Krisztusra. János volt a hang (23. v.); Krisztus volt az Ige (1. v.). Két tanítványtól kérdezi: »Mit kerestek?" Ez indítékainkra kérdez rá, amikor Őt követjük. Követők vagyunk? Ha igen, miért? Ez a legfőbb kérdés mindannyiunknak. Simont testvére, András vitte Jézushoz. Péter lett a hajóskapitány (21,3), miközben András a révész - mindig Krisztushoz vezetve valakit (6,9; 12,20-22). János megmutatja, hogy nemcsak az fontos, hogy Krisztushoz jöjjünk, hanem hogy vele is lakjunk. Filepet az Úr találta meg és hívta el, ő viszont megkereste barátját, Nátánaelt, akit lenyűgözött az Isten Fiának mindentudása.

Fontoljuk meg, felkészültünk-e arra, hogy csak egy láncszem legyünk a Krisztushoz lelkeket vívők sorában? Van egy szép rend itt a személyes bizonyságtétellel kapcsolatosan. Először Bemerítő János hirdeti: „íme az Isten Báránya!" (36. v). Ezután András és Filep mondja: »Megtaláltuk" (42., 46. v). Végül Filep hívogat, ezt mondva: „Jer és lásd meg!" (47. v.). Itt három elem van - hirdetés, bizonyságtétel és hívás. Nem javíthatsz ezen a megközelítésen.