Skip to main content

04.19 Úr a halál felett

OLVASNIVALÓ: 
János 11,1-57

LÁZÁR FELTÁMASZTÁSÁNAK csodája mutatja, hogy Krisztus Úr még a halál felett is. János leírja, hogy ezeket a jeleket azért jegyezte fel, hogy higgyük: Jézus a Krisztus, az Isten Fia (20,31). Elmélkedéseinkben láttuk már, hogy Krisztus csodái a következőket bizonyítják:

  • A minőség Ura a víz borrá változtatásában, 2. fej.
  • A távolság Ura a nemes ember fiának meggyógyításában, 4. fej.
  • Az idő Ura a férfi meggyógyításában a medencénél, 5. fej.
  • A mennyiség Ura az ötezer ember megvendégelésében, 6. fej.
  • A természeti törvény Ura a tengeren járásban, 6. fej.
  • Úr a balszerencse felett a vakon született férfi meggyógyitásában, 9.fej.
  • Úr a halál felett Lázár feltámasztásában, 11. fej.

János, ugyanúgy mint a 9. fejezetben, nemcsak a 11. fejezetben előforduló tényleges jellel foglalkozik, hanem az addig elvezető eseményekkel és a következőkkel is. A csodát megelőzően az Úr, miután megkapta az üzenetet Máriától és Mártától fivérük betegségéről, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Nem kétséges, hogy meggyógyíthatta volna Lázárt még a távolból is (4,47-54), de nem tette, és Lázár meghalt. Az Úr tudott Lázár haláláról minden bejelentés nélkül - ez újabb bizonyítéka istenségének (11. v.). Amikor az Úr megérkezett Betániába, mind Mária, mind Márta úgy vélekedett, hogyha az Úr korábban ott lett volna, Lázár nem halt volna meg (21., 32). Nem mindig értjük meg az Ő akaratát (6. v.), de mindig teljesen nyugodtak lehetünk szeretetében (5. v.). Ő túlságosan szeret ahhoz, hogy kegyetlen legyen, és túl bölcs ahhoz, hogy hibát kövessen el.

Az Úr hatalmas kijelentésére, hogy Ő „a feltámadás és az élet" (25. v.), Márta nagyszerű vallomással reagál (27. v.). Jézus, amikor a sírhoz érkezett, könnyekre fakadt (35. v.). Isten Fia volt (4., 27. v.), de tökéletes ember is a gyász közepette. Az Úr, miután imádkozott, hangosan kiáltott: „Lázár, jöjj ki!" (43. v.) Lázár megtette ezt a kendőkkel együtt, amelyek rajta voltak, az Úr pedig utasítást adott „Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni" (44. v.). Krisztusban élet van és szabadság.

Az 5-12. fejezet a Krisztussal szembeni növekvő ellenállásról beszél, most pedig tanácsot tartottak, hogy halálra adják Őt.