Skip to main content

06.17 Izráel kiválasztása

OLVASNIVALÓ: 
Róma 9,1-33

HA PÁL olvasói közül bárkit is megkísértene az a gondolat, hogy az az elkeseredett üldözés, amelyet honfitársai folytattak ellene, megkeserítette őt és elidegenítette tőlük együttérzését, akkor megható bizonyságtételei elegendőek lesznek arra, hogy eloszlassák az ilyen hamis benyomásokat. (Hús)test szerinti vérrokonai iránti szeretete kétségtelen volt, és az igazi Izráel számára megígért jövőbe vetett bizalma töretlen.

A felmerülő problémák közül csupán kettőt érinthetünk most.

(1.) Izrael. Noha Istennek az volt a célja, hogy a nemzet papok királysága és szent nemzet legyen (2Móz 19,6), a nép mint egész, elbukott. Az igazi Izráel a nemzet hívő része volt. A jelenlegi korszakban a hívő zsidók beépültek a Gyülekezetbe a hívő pogányokkal azonos feltételekkel - ők a kegyelmi kiválasztás szerinti maradék (Róm 11,5). De Isten ígéretei, amelyeket az igazi Izraelnek tett, megállnak. Egy eljövendő napon az újra összegyűjtött zsidók között lesz egy hatalmas szétválasztás a Szent Szellem által, és ettől kezdve kiemelkedik majd egy szó szerinti, de szellemi nemzet, amelyben ezek az ígéretek beteljesednek (9,27; 11,26; Zak 13,9).

(2.) Kiválasztás. Minden olyan kísérlet, hogy ezt a problémát pusztán az emberi értelem számára megmagyarázzuk, kárba veszett fáradság. Az igazi Izráelt Isten választotta ki. Szuverenitását a kiválasztásban határozottan és világosan kijelentette, és az Ő abszolút jogainak megkérdőjelezését a kiválasztásban, mint vakmerő arcátlanságot el kell utasítani. Mindazáltal az emberi alkalmasság és felelősség párhuzamos igazságát megvédi a 22. és 32. versben, és később még teljesebből a következő igehelyeken: 10,13.16.21; 11,14. A harag edényei alkalmasak a pusztulásra, de azt nem mondja, hogy Isten tette alkalmassá rá őket. Az itt használt görög igealak azt sugallja, hogy magukat készítették ilyenre. Példa erre a fáraó - ismételten megkeményítette a szívét, mielőtt végül Isten keményítette meg a szívét; lásd: 2Tesz 2,11-12. Ennek komolysága emeli ki Isten csodáját az irgalom és dicsőség edényeinek elkészítésében.

Noha most nem vagyunk képesek megérteni, hogy az igazságnak ez a két vonala hogyan egyeztethető össze, mindkettőt egyensúlyban kell tartanunk (1Tim 2,4; 2Tim 1,9). Ha a modem csillagászoknak el kellett fogadniuk, hogy a fizikai világmindenség furcsább annál, mint ahogy el tudjuk képzelni, nem lehet meglepő számunkra, hogy várnunk kell az örök világosságra, hogy az megvilágítsa Isten minden útjának tökéletességét.