Skip to main content

06.28 Szellemi képességek és felépítés

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 3,1-23

HÁROM ÉVVEL később is még csecsemők voltak, akiknek tejre volt szükségük. Képességük elégtelen volt; testieknek bizonyultak viszály és széthúzás miatt, ezért felépítésük hibás volt.

Isten gyümölcstermő növekedést (megművelt termőföldet) várt, de ez nem volt látható. A pártoskodó szellem miatt elsatnyult. Az emberek, akiket előnybe helyeztek, csak eszközök voltak a plántálásra és öntözésre, miközben növekedést csak Isten adhatott - Ő teszi, hogy a mag növekszik! A megemésztett szellemi eledel típusa határozza meg a növekedés mértékét, és a pártos szellem kimutatja a különbségeket. Keseregjünk az Isten mély dolgai iránti szellemi étvágy hiánya miatt, ami olyan gyakran nyilvánvaló manapság, és a szellemi kibontakozás megmutatkozó hiánya miatt, ami ennek kísérője. Imádkozzunk az Isten „kemény eledele" iránti erőteljes étvágyért, hogy a szellemi kiskorúságból továbbhaladva Isten embereivé válhassunk.

Nemcsak csecsemők vagyunk egy családban, akiknek figyelik a növekedését, hanem építőmunkások is egy ipari célokra szánt szerelőműhelyben. „Isten épülete vagytok" (9. v.), és tovább kell épülnünk (10b v.). Ezért akár termőföld, akár épület a növekedés, elvárható, hogy fejlődjék. Egyetlen alap létezik, éspedig Jézus Krisztus (Mt 16,16-18), és ez az alap már potenciálisan le van fektetve. Korintusban helyileg Pál végzi az alapozást, aki most utasítja az építőket. Ha hívő emberként Isten gondosan figyeli szellemi fejlődésemet, nekem, mint építőnek, gondosan figyelnem kell szolgálatom fejlődését. Bármilyen is a képességünk vagy a helyzetünk a gyülekezetben, felelősek vagyunk az építkezés előrehaladásáért. Anyagainkat gondosan kell megválasztanunk. Figyeljük meg a kifejezést, hogy „mi módon épít rá" (10b. v.). Anyagaink lehetnek drágák, amelyek áldozatot, szentséget, odafigyelést és kitartást igényelnek (arany, ezüst, drágakövek), vagy olcsók és gyenge minőségűek, amelyek kis erőfeszítéssel és állhatatosság nélkül is elérhetőek (fa, széna pozdorja). Úgy építek-e, mint a régiek, Istenhez méltó templomot, vagy valamilyen modern lebuj építésében működöm közre? A munkák nagy Irodavezetője egy napon tüzetesen megvizsgálja azt, és tűzzel próbálja meg. Rendkívül sajnálatos, mikor az építő, aki megmenekült mintegy tűzön keresztül, látja majd egy élet munkáját hamuvá lenni! Szent templom vagyunk - ha tönkretesszük, tönkremegyünk!

Tanulság. Éljünk az ítélőszék világosságában!