Skip to main content

07.01 A keresztyén ember és a bíróságok

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 6,1-11

LEHETNEK ÉS vannak is konfliktusok testvérek között. Hogyan kell azokat megoldani? Vegyük figyelembe, hogy fejezetünknek ez a szakasza kizárólag olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek hívő társak között merülnek fel. Nyilvánvaló, hogy a korintusiak perre mentek egymással (6-7. v.), és Pál kifejezi meglepetését hiányos tájékozottságuk miatt (2a. v.). Az előttük álló nagyobb felelősség fényében (2-3. v.) képeseknek kell lenniük rá, és joguk van ahhoz, hogy ítéljenek saját belső ügyeikben. Hogyan írja le Pál az emberi törvényszékeket? „Az igaztalanok" (1. v.) és „hitetlenek" (6. v.). Arról, hogy vitáinkat emberi bíróságok előtt oldjuk meg, Pál azt mondja, hogy ez indokolatlan (1. v.), szégyenteljes (5. v.) és gyarlóságról árulkodik (7. v.).

A helyes utat állapítja meg. Bizonyára van legalább egy bölcs ember a gyülekezetben, aki képes döntést hozni (5. v.).

Egy jobb utat ajánl. Miért nem tűrik inkább a rosszat és szenvednek, ha megkárosították őket? Az elégtételre való törekvés helyett nem lenne jobb Krisztus törvényének a bemutatása? „Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felöl, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,38-39). „Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket" (44. v.). „Boldogok az irgalmasok" (7. v.), vagyis azok, akik nem erőltetik saját jogaikat, mert ők irgalmasságot nyernek. A bizonyságtételt tönkretette a pereskedés.

Most pedig megvilágítja a dolog igazságát. Ti magatok okoztok kárt és bántalmazást, mégpedig testvéreiteknek. A 9. és 10. vers bizony felidézi számunkra az indulást! Ilyenek voltatok - emlékezteti őket Pál -, de most már nem így van. Megváltoztak Isten kegyelmének átformálása révén (11. v.). Lemosták róluk a bűn szennyét (Pál itt valójában cselekvő igealakot alkalmaz), és így elkülönültek másoktól Isten számára. Így örökre eltávoztak attól, amik voltak, afelé, amikké lenniük kell; és teljesen megigazultak Isten előtt az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Szellemében.

Tanulság. Nem vagyunk azok, amik voltunk, így magatartásunk sem lehet olyan, amilyen volt.