Skip to main content

07.02 A Hívő ember teste

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 6,12-20

HA PETER érdeklődésének tárgya a lélek, akkor Pálé a test. Talán Klóé háznépétől hallotta, hogy a hívő ember testével kapcsolatos igazság még nagyon eltorzult volt némelyek között a gyülekezetben, és hogy a korintusi praktikák még mindig beszennyezik Isten gyülekezetét. A keresztyén szabadság törvényének magyarázatával kezdi. Ez nem szabadosság. „Minden szabad nékem" (talán az ő gyakran hangoztatott szlogenjeik egyikét ismételte), de nem szükségszerűen hasznos. Mint autósoknak, az út jobb oldala a miénk. Forgalmi engedélyünk és jogosítványunk szabadságot ad a vezetésre, de nincs jogunk azon az oldalon hajtani, amely nekünk tetszik. Ez nagyon meggondolatlan lenne. Miközben minden jogunk meglehet valamilyen dolog megtételére, a keresztyén szabadság felül fog emelni minket jelentéktelen kötöttségeken. Pál ezt a 13a versben illusztrálja. Ez a kapocs a test területét állítja fókuszba. Meg akarja tanítani a következőket:

A test nem a paráznaságnak van (13b-14. v.). A szabadság nem szabadosság (fajtalankodás). Funkciói Isten felé, és ne maga felé irányuljanak. Az Úrnak van rendelve, az Úr viszont a testnek, mint Aki annak tulajdonosa és ellenőre.

A testnek megszentelt kiváltsága van (15-18. v.). Krisztusnak egy tagja! Micsoda szent kapcsolat! Ez az én testem, ez a megfogható, húsból lévő szervezet az Ő tagjainak egyike! Merészelem-e megszentségteleníteni? Fogom ezt a szentté tett dolgot, és paráznáéval teszem egy (hús)testté? Én Ővele vagyok egy szellem. Vigyázzunk!

A testnek szentsége van (19-20. v.). Van egy szent Bennlakója. Kegyelem által Isten Szellemének hajlékává vált - ez a szent „naos" az Ő számára, a szentek szentje, amely az Övé! Ha szentségtelen kezek nem merték érinteni a hegyet, amelyen az isteni szentség ideiglenesen megnyugodott, illetheti-e bármilyen szenny ezt a testet, amelyben a szentség Szelleme maradandóan ott lakik? Ez a szent jelenlét megerősíti, hogy mi nem a saját tetszésünkre vagyunk, és a hívő ember teste a következő feliratot viseli: „eladva". Más Valakinek a birtokába jutott, igen nagy áron (20a. v.). Megvásárolták lakóhelynek!

Tanulság. Legyen a testünk jeligéje ma és minden napon, hogy „Övé legyen a dicsőség örökre, Ámen".