Skip to main content

07.05 Az apostolság megkérdőjelezése

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 9,1-27

VOLTAK NÉHÁNYAN a városban, akik megkérdőjelezték Pál apostoli tekintélyét, és így próbálták aláásni a munkáját. Ezzel foglalkozni kell, és el kell oszlatni a kételkedést itt és most, mert különben milyen hatása lesz a levélnek? Pál a problémával háromféleképpen foglalkozik.

Leszögezi életének és szolgálatának jogait, 1-15. v. Emlékezteti őket, hogy nem szükséges bizonyítania apostolságát. Ők maguk az ő elhívásának pecsétjei, minthogy az ő szolgálatának gyümölcsei (1-2. v.). Ráadásul ahhoz, hogy apostol legyen, lényeges-e, hogy látta-e az Urat? Láttam Őt, mondja. Sohasem felejtette el a damaszkuszi utat! Aztán apostoli szabadságának védelmével folytatja. Megkérdőjelezik az ő fizikai, anyagi és munkával kapcsolatos jogait? (4-6. v.) Evilági érvekkel fog előállni. A katonák nem zsoldért szolgálnak, a szőlőművelők nem esznek a gyümölcsből, és a pásztorok nem a nyájból élnek? Szellemi példákkal is szolgál, idézve a nyomtató ökörnek, a szántóvetőnek és a papnak a példáját (9-13). Így szellemi dolgokkal szolgálva nem érdemli-e meg az anyagi honorálást? Nem övé-e ezért Urának saját tekintélye? (14. v.) Háromszoros alapra helyezi a jogait - az élet útjaira; a Szentírás bizonyságtételére; az Úr szavára. Vannak jogai, de ő lemondott azokról az evangélium érdekében.

Ezután a felelősségéről beszél, 16-23. v. Az evangélium volt életének megbízatása, és ezért mindent fel kellett áldoznia. Ennek szükségessége rá volt helyezve. Sáfárság volt rábízva, és mindent az evangélium érdekében tett. Ezt ingyen teljesítette. Noha élhetne az evangéliumból, de sátorkészítésből él. Felajánlása mindenkié, csakis az ő üdvözülésüket keresve.

Ezután eltökéltségéről beszél, 24-27. v. Ezzel feláldozza jogait, és fenntartja felelősségét. A versenypályán, mint futó, a célra akar koncentrálni; a játékokon, mint versenyző, mindent fel akar áldozni a koronáért; a szorítóban, mint bokszoló, önmagával fog harcolni Urának dicséretéért. „Úgy fut", hogy megveti a mértéktelenséget, kigúnyolja az árnyékbokszolást, ellenőrzi és megzabolázza kívánságait, nehogy visszautasított legyen. Megbízatása van, teljes a bizonyossága, és küldetést teljesít.

Tanulság. Nekem mibe kerül a munkám és a bizonyságtételem?