Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 12,1-11

PÁL EMLÉKEZTETNI akarja olvasóit korábbi napjaikra. Mint a nemzetek tagjai, különböztek Izraeltől, elsodródtak a saját vallásukban, hogy bálványokat imádjanak, amelyekről Pál azt írja, hogy némák. Azok képtelenek hallani vagy beszélni, ezért nem jelenthették ki magukat. Most azonban megtértetek, „hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok" (1Tesz 1,9). Ez az Isten hall és beszél, ismertté teszi magát az emberek számára, és elküldte Szellemét a szívünkbe. Az Ő befolyása alatt senki soha nem átkozza Jézust, hanem dicsőíti. A Szent Szellem tehát a nagy Védelmező és a nagy Támogató az életemben. Jézus átkozása annak a bizonyítéka, hogy a Szellem idegen számomra, míg Jézus úrrá koronázása annak kizárólagos eredménye, hogy életemben a Szellem működik (1-3. v.).

Ez a Szent Szellem, Aki támogat engem, hogy elismerjem és elfogadjam Krisztus Úr voltát, összekapcsol az Ő szolgálatával. Elfogadva az Ő Úr voltát, boldog alattvalója leszek, hogy rajtam keresztül Isten üzenete szólhasson. Igeszakaszunkban tehát a Szellemről és ajándékairól; az Úr (Jézus)ról és szolgálatairól; (az Atya) Istenről és munkáiról olvasunk. A szolgálatra való képességeket a Szellem bocsátja rendelkezésre (7-11. v.); ezeknek helye és gyakorlása a szolga Urának döntése; a hatalom (erő vagy cselekedetek) a szolgálatra Istentől van. A mi Istenünk körül nincsen némaság! Megfigyelhetjük, hogy az ajándékok, szolgálatok és munkák sokfélék, mégis mindegyik az Ő változhatatlan forrásából ered.

Azoknak, akik képesek Jézust Úrnak hívni, a Szent Szellem „mindenkinek" (nem némelyeknek) haszonra adja a maga megnyilvánulásait. Ez „kereskedés" a Mester érdekében (vö. Lk 19,13.15).. Figyeljük meg ezeknek az ajándékoknak a sokféle jellegét (8-10. v.), amelyek mégis mind a Szellem adományai. Senki sem személyesen érte el azokat. Ezek mind és egyenlőképpen a mieink Szellem „által" vagy a „Szellem szerint" (8. v.), és ténylegesen működővé a „Szellemben" lesznek (9. v.). Senki sem érhette el vagy gyakorolhatta azokat csupán az értelme útján (11a. v.), és nem is választhatta meg azokat; szét vannak osztva mindenkinek, különbözőképpen, ahogyan a Szellem akarja. Nem szolgálhatok bármilyen képességgel vagy olyan körben, amelyet én választok, hanem csak ahogyan Ő kívánja.

Tanulság. Mi az én ajándékom; az én területem; és honnan származik az én erőm?