Skip to main content

07.11 A Szeretet a laboratóriumban

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 13,1-13

PÁL EZT a fő erkölcsi tulajdonságot elviszi az apostoli laboratóriumba, és háromszoros vizsgálatnak veti alá.

Megvizsgálja sűrűségre, 1-3. v. Nagyobb fajsúlyú, mint az ékesszólás (1. v.); a prófétai emelkedettség (2. v.) és az emberszerető adakozókedv (3. v.). Ebben a műveletben Pál felsőfokú kísérleteket végez. Jegyezzük meg mértékeit: „embereknek vagy angyaloknak nyelvén", „minden titkot", „minden tudományt", „egész hitem", „vagyonomat mind", és mégis szeretet nélkül csak zengő érc vagy pengő cimbalom! A szolgálatot (1. v.), a képességet (2. v.) és a jótékonyságot (3. v.) szeretetnek kell vezérelnie. Nem a száj, a fej vagy a kéz számit, hanem a szív.

Tüzetesen megvizsgálja minőségre, 4-7. v. Minden vizsgálat egyre intenzívebb. Jegyezzük meg külső megjelenését, és figyeljük meg nyilvánvaló tetteit. Szépek és szimmetrikusak; nincs szabálytalanság (4a. v.); nincs rossz minőség (4b. v.); a szeretet nem ismeri a féltékenységet; a természetellenességet (4c. v.), a szeretet nem fitogtatja ajándékait, és nem hivalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül (5a. v.), soha nem arcátlan, szemérmetlen vagy durva. Felülete bársonyos. A szeretet kiegyensúlyozott és kedves. Most nézzük meg belső szerkezetét, és lássuk rejtett indítékait. Ezek elragadóan szépek önzetlenségükben. A szeretet önfeláldozó (5b. v.), szerény (5c. v.), önmagáról megfeledkező (5d. v.), nem tartja számon az igazságtalanságokat, nem védi az érdekeit (6. v.), sohasem örül, amikor mások rosszat tesznek. Ezután következnek alapelvei (7. v.) és nyugodt reagálásai. Gyönyörű az erőben. Ez az állhatatosság ereje: mindent elvisel; a bizalom ereje: mindent hisz, soha nem gyanakvó; a szakadatlanság ereje: mindent remél; a tűrés ereje: „mindent eltűr". Eltűri, ha nem kapja meg, amit megérdemelt, és eltűri, amikor azt kapja, amit nem érdemelt.

Megméri tartósságra, 8-13. v. Elsőként a következtetést vonja le. A szeretet soha el nem fogy! Sohasem vall kudarcot. A szeretet tovább tart, mint a szellemi szolgálat (8-10. v.). Ezek elhalványulnak a tökéletesség hajnala előtt. A szeretet tovább ér, mint a fizikai teljes kifejlődés (11-12). Az emberi kedvtelések és vonzalmak változnak, de a szeretet állandó. Tovább tart a legfőbb erényeknél (13. v.). Bár a hit és a remény összemérhető a szeretettel, azok véget érnek; a szeretet végtelen.

Tanulság. Kövesd a szeretetet! (14,1) Tedd célkitűzéseddé!