Skip to main content

07.12 Szolgálat, amely épít

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 14,1-25

A SZAKADÁSI problémák meg fognak oldódni, ha „a szeretetet követjük". Mennyire fontos a 13. fejezet, amely a 12. fejezetben lévő ajándékok és azok gyakorlása közé kerül, amely a 14. fejezetben van. Pál gondosan készít elő. Engedélyt ad a személyes ambícióra szellemi területen, de megjelöli a legnagyobbat.  A prófétálással kezdi. Mi az? Beszéd Isten érdekében az emberekhez - nem annyira előre mondás, mint inkább tovább mondás. Szembeállítja a nyelveken szólással, a listán az elsőt az utolsóval (12,8-10; 28-30). A nyelveken szólásról azt mondja, (I.) hogy az ember számára haszontalan, mert senki sem érti (2. v.); ezzel szemben a próféta az épülést, erősítést és vigasztalást szolgálja. (II.). A nyelveken szólás személyes jellegű, de a prófétálás mindenkinek hasznos (4. v.). Pál, noha engedélyezi a nyelveken szólást az akkori idő számára, a prófétának és szolgálatának elsőbbséget ad (5. v.). A nyilvános nyelveken szólás a gyülekezet számára zavaró és haszontalan (6-11. v.).

A szellemi ajándékok iránti lelkesedést szabályozni kell azok gyakorlati és építő értéke szerint (12-14. v.). A szolgálatnak a gyülekezetben nemcsak a Szellemtől kell erednie, hanem a szolgáló megértésével és a hallgató megértésére kell történnie, aki így értelmesen hozzáadhatja egyetértésének szavát (15-17. v.). Ő maga többre értékel öt értelmes szót, mint tízezret nyelveken. Noha állítja, hogy tud nyelveken szólni (18. v.), a Szentírásban sohasem látjuk, hogy gyakorolná.

Alkalmazza felfedezéseit. A 20. vers magában rejti, hogy növekedni kell, de nem a gonoszságban. A nyelveken szólás csak a hitetlenek számára jel, míg a prófétálás éppen ellenkezőleg. Az idegenek úgy fogják tekinteni a nyelveken szólást, mint őrjöngést, de ha az emberek értelmesen fognak beszélni Istenről, ez a hitetleneket meggyőzi, és Isten elismerésével és jelenlétének megvallásával fognak reagálni (21-25. v.) Erre kell törekednünk. Manapság körül vagyunk véve a látványos, újszerű és érzelmi ajándékok követelésével. „Nem ér veszteség, ha kihagyom ezeket?" - kérdezik. Uram, adj nekünk nyugodt értelmet, a Szellem által ellenőrzött magatartást és olyan nyelvet, amely képes a Te igazságodat meggyőzően és értelmesen szólni.

Tanulság. Mit kérek ma Istentől? A másodrendűt kérem, vagy a legjobbat, amit nekem adni akar? Gondold meg!