Skip to main content

07.23 Korlátozott szeretet, laza kapcsolat

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 6,1-18

MIÉRT VOLTAK a korintusiak annyira kritikusak Pállal szemben? A válasz az, hogy szeretetük nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna (12. v.). Szűkmarkúak voltak a szeretetben. A hő kiterjedést okoz, és a szeretet melege mindig kitágítja az ember szívét. A korintusiakkal ellentétben Pál szája „megnyílt", és szíve „kitárult". Ő teljesen nyílt volt, és a legmelegebb szeretettel fordult feléjük. Ez a megállapítás még csodálatosabb az ajkairól, mivel a korintusiak tagadták szolgálatának őszinteségét - pedig micsoda szolgálat volt az! (3-10. v.) Megvádolták érdekből fakadó indítékokkal, gúnyos megjegyzéseket tettek stílusára, és készen álltak, hogy megvessék megjelenésének jelentéktelensége miatt. Ezzel szemben az ő szíve kitárult! Az apostolban nem volt szorosság. Volt hely a szívében mindnyájuk számára, de az ő szívükben számára nem volt. Pál a szívét nagyra tárta minden megtért ember számára, hogy szeretetének tárgya legyen. Ők mégsem találtak mindig helyet neki a szívükben (12. v.). A korintusiaknak szükségük volt rá, hogy kitárják a szívüket (13. v.).

Szükségük volt gondosságra a kapcsolataikban. Ahol Krisztus nem tölti be a szívet, a világ egy vagy más formában mindig tőrbe csal. A mentségek, amelyek szentségtelen szövetkezéseket takarnak, elkerülik a leleplezést, és az Ő tisztelete hamarosan veszélybe kerül. Minden gonosz kapcsolat tilos (14-18. v.). Nem vehetjük magunkra egyrészt Krisztus igáját (Mt 11,29), másrészt a világét, amely Őt elutasította és megfeszítette. A szöveg megtilt mindenféle egységet, amelyben a keresztyén jelleme bármit is veszít becsületességéből és megkülönböztetettségéből. Nem köthetünk megalkuvó szövetséget semmivel a világban, ami Istentől idegen. Vannak dolgok a világban, amelyekben a keresztyén ember nem vehet részt, és nem merhet részt venni benne. A keresztyén ember tehát fel van szólítva a tőlük való elszakadásra (17. v.). Élete mégsem valamiféle meddő lemondás, mert nem kisebb célért szakad el a világtól, minthogy közösségben lehessen Istennel. Ő befogad bennünket, vagyis jó tetszéssel tekint ránk, mi pedig az élő Isten fiainak és leányainak kiváltságát élvezzük.

Emiatt az elkülönülés miatt Krisztus igazi szolgáinak jelei még világosabban látszanak. Csak ők tudták fenntartani a 4-10. versben megadott 28 jellemvonást, minthogy az Ő szolgáinak határozott célja, „hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék" (3. v.).