Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Galata 3,1-14

PÁL MOST rátér, hogy megmagyarázza evangéliumának alapvető tanait, miután elmondta, hogyan kapta, ezt kővetően hogyan ismerte el azt a többi apostol Jeruzsálemben, és végül hogyan diadalmaskodott Péter tévedése felett Antiókhiában. De mielőtt ezt megtenné, hangsúlyozza azt az igazságot, hogy az evangélium Isten üzenete az emberiség megáldásának érdekében. Amint ez világossá válik, látható, hogy Isten, akiről az ember hibásan úgy gondolja, hogy ellene van, nem is tehetett többet érte, nem tehetett többet az ő javára. Valóban, amit Isten tett Krisztusban az emberért, az annyira teljes, hogy hit által az ember mindössze annyit tehet, hogy elfogadja. Mindenféle más reagálás megtagadná Isten jogát, hogy megtartsa ígéretét, hogy irgalmas lesz olyan módon, amely bemutatja az Ő személyes dicsőségének egész tartományát.

A galaták eltévedése az igazságtól arra indította az apostolt, hogy feltegyen nekik öt kérdést, hogy felrázza lelkiismeretüket, hogy vegyék számba keresztyén megtapasztalásukat (1-5. v.). Kicsoda igézett meg titeket? Hogyan kaptátok a Szellemet? Az életet, amelyet Szellemben kezdtetek, (hús)testben akarjátok befejezni? A semmiért szenvedtetek Krisztusban, mint hívő emberek? A törvény megtartása miatt árasztotta Isten rátok Szellemét, vagy pedig azért, mert hittetek az evangéliumban? Lehet, hogy mi nem követjük tévelygésüket, de talán sokan mások tévelyegnek így anélkül, hogy tudatában lennének. Ezek a kérdések tehát szolgáljanak kemény próbául számunkra, és vizsgáljuk meg szívünket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy állapotunk nem méltatlan-e a keresztyén tanításhoz.

Semmi sem hatalmasabb, mint Isten Igéje (Zsid 4,12), és semmilyen dolgot sem lehet hatékonyabban kezelni, mint az arra való hivatkozással. Pál tehát a 6-14. versben, miután megnyitotta elméjüket, bebizonyítja a Szentírásból, hogyan nyerhető el Isten áldása. Ábrahámnak Istenbe vetett hite igazságul tulajdoníttatott (1Móz 15,6). Az áldás ígéretét is megkapta a hívők számára minden nemzetségben (1Móz 12,3). A törvényszegők számára nincsen áldás; csak átok (5Móz 27,28). A törvény által nincs megigazulás, mert a Hab 2,4 kimondja: „az igaz pedig az ő hite által él".

A megfeszített Krisztusban való hit, Aki átokká lett a fán, az egyetlen eszköz, amely által megváltást nyerünk a törvény átkától: 5Móz 21,23. Mérlegeljük ezeket a hivatkozásokat és ne feledjük el, hogy Isten még mindig örömmel ad áldást.