Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Galata 6,1-18

ENNEK a súlyos és hatalmas levélnek az utolsó fejezetében (lásd még a 2Kor 10,10-et) figyelemre méltó, hogy az igehirdető dinamikus ereje Pálban egybeolvad a pásztor-tanító gyengéd gondoskodásával. A hamis testvéreknek visszavágott. Azokat, akik csupán mások (hús)testének megcsonkításával tudtak dicsekedni, úgy mutatta be, mint akik nem ismerik a Krisztus keresztjével kapcsolatos igazságot. Ahogyan később írta az apostol minden Krisztusban hívőnek: „Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezve az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében" (Kol 2,11). Ebben a levélben egyszer már elmondta, hogy sem a körülmetéltség, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit (Gal 5,6); és mielőtt leteszi a tollát, újra elmondja (6,15).

Végül ragaszkodik ahhoz, hogy tanításainak célja a gyakorlati élet befolyásolása. Így alkalmazza evangéliumát a galaták bizonyos személyes magatartására és cselekvéseire. Olyan gyakorlott kézzel teszi ezt, hogy noha mi nem ismerhetjük írásbeli képeit, azoknak világosan és nagyon pontosan kellett ábrázolniuk a galaták életének megkülönböztető vonásait. Van, akit előfogott valamilyen bűn, és a „szellemi embereknek" közbe kell lépniük, hogy helyreállítsák, és a Krisztus iránti szeretetből átvegyék terhének egy részét, nehogy újra elbotoljon (1-2). Van azután haszonleső ember, aki másokat traktál saját eredményeivel, aki, noha senki, mégis önmagát áltatja vélt sikereivel. Az ilyen embernek meg kell tanulnia, hogy dicsekvését tartsa meg magának (3-5. v.). Vannak aztán olyanok is, akik kapnak szellemi oktatást, de nem érzik kötelességüknek, hogy tanítóikat valamilyen anyagi ellenszolgáltatásban részesítsék. Ezért figyelmezteti őket, hogy Istent nem lehet megcsúfolni, mert amit magára költ valaki, másoknak adhatná, különösen a hit háznépének (6-10). Végül, vannak olyanok, akik világi népszerűséget hajszolnak, és igyekeznek elkerülni az üldöztetést, pedig ez általános sorsa a keresztyéneknek (12-16).

A rövid áldáskívánás előtt még egyszer fellobban Pál istenfélő buzgalma. Saját kezével írta ezeket a szavakat nagy betűkkel; testén viselte az evangélium miatti szenvedéseinek jegyeit annak bizonyítékául, hogy ő az Úr Jézus rabszolgája. Elég sok nyomorúságban volt része.

2Kor 10. 10 Mert úgy mondják, hogy levelei ugyan súlyosak és kemények, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde silány.
Kol 2. 11 Benne vagytok körülmetélve is, kéz nélküli körülmetéléssel, levetve a bűn testét Krisztus körülmetélésében.
Gal 5. 6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.