Skip to main content

08.16 A gyermekek atyjukat utánozzák

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 5,1-21

Szeretetben járás, Ef 5,1-2. Micsoda kiváltság! Ígéretünk van, hogy Istenhez magához leszünk hasonlóak, olyan gyermekek leszünk, akik a szerető Atyára hasonlítanak; ez arra ösztönöz bennünket, hogy éljünk szeretetben, ahogyan Krisztus szeretett minket. Bűnbocsánatunk biztosítása neki kimondhatatlanul sokba került.

Tisztaságban járás, Ef 5,3-6. Az önfeláldozó szeretet ellentéte annak, amit az emberek gyakran szeretetnek neveznek; így jön be a felszólítás a tisztaságra. Kerüljük el az istentelen emberek zabolátlan testi vágyainak megvitatását, a szégyenletes dolgokat, amelyek Sodomáéhoz hasonlóak, amelyeket Isten leplezetlenül elitél; ezekről jobb nem beszélni, vagy gondolni rájuk. Gondolkozzunk inkább jó hírű dolgokról (Fil 4,8; Róm 6,21; 16,19). A viccelődés gyakran vezet léha magatartáshoz a házasság megszentelt kötelékével kapcsolatban, és olyan dolgokhoz is, amelyek kizárják az embereket Isten királyságából, és az Ő haragját ébresztik fel ellenük. A szentek ne merészeljenek részt venni tisztátalan dolgokban. Őrizkedjünk a világi komédiásoktól!

A világosság gyermekeihez méltó járás, Ef 5,7-14. Nemcsak világosságban vagyunk, hanem maga vagyunk a világosság, azonosulva szellemi környezetünkkel és Atya Istenünk természetével. Nem könnyen lehet megkülönböztetni azokat, akik holtan fekszenek, azoktól, akik álomban hevernek. De szégyen ránk nézve, ha nem különbözünk az engedetlenség gyermekeitől, akik halottak a bűneikben! Legyünk annyira különbözőek tőlük, mint a világosság a sötétségtől. Ne legyünk tehát könnyelműek! A körülöttünk lévő emberek az isteni jótetszés iránti tudatlanságban tespednek, nekünk azonban ébereknek és vigyázóknak kell lennünk.

Bölcsen járás, Ef 5,15-21. A szeretet tisztaság és világosság ösvénye, egyben a bölcsesség ösvénye is. A bölcs a jelent túl értékesnek tekinti, hogy a múltra pazarolja. Az idő már mindenhez rövid. Mint aki türelmetlenül meg akar kötni egy üzletet a piacon meg kell „váltanunk", meg kell fizetnünk minden alkalmat, hogy szolgálhassuk Istent és az embereket. Hogyan lehetnénk könnyelműek ilyen gonosz napokban? A szent ne merjen belemerülni meggondolatlanul bármibe, hagyja el a részegítő italozást. A részegeskedés „tobzódáshoz" vezet, amely a tékozló fiú ostobasága. Teljes teret engedünk-e szívükben a Szent Szellemnek? Csak így lelünk majd igazi örömöt Isten dicsőítésében (jak 5,13). Akkor mindenben hálát adunk, és a Krisztus iránti tiszteletből kifejlődik az alázatos szellem másokkal való kapcsolatainkban.

„Ne legyen közösségtek..., hanem inkább meg is feddjétek azokat" (Ef 5,11).
Fil 4. 8 Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes.