Skip to main content

08.23 Törekvés az életre

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 3,1-11

„UGYANAZOKAT ÍRNI" azt mutatja, hogy Pál nemcsak az ember saját dolgait illetően folytatja a gondolkodásnak ugyanazt a témáját. Voltak ellenségek, akik a saját dolgaikat keresték, és így megosztották a szenteket, ezért volt szükség a figyelmeztetések megismétlésére. A júdaista tanítók a külső szertartást erőltették, de a hívők az igazi körülmetélkedést, mert a szentély megtapasztalása és a Krisztusban, nem pedig a (hús)testben való bizakodás jellemzi őket (1-3. v.; 1Kor 2,2; Gal 6,14; Kol 2,11-12).

Itt Pál szembeszáll a hamis tanítókkal, akik bizodalmukat a (hús)testbe helyezték. Az ő bizakodása most el van különítve Krisztus számára. Szövetségi, nemzeti, törzsi, faji, ceremoniális, vallási és erkölcsi bizakodása kincset jelentett számára megváltása előtt; ezeket félretette, mint értéktelen dolgokat a Krisztus útjának követésében. Krisztus rabul ejtette a szívét, és így Krisztus volt a célja.

„Hogy megismerjem Őt" - Krisztust a feltámadásban - egyedül Őbenne elégül ki a szív teljesen. Arra vágyik, hogy teljesen az Úrral foglalkozzon. A szellemi érettséget csak Krisztus jelenlevő, személyes gyakorlati ismerete hozza létre. „Az Ő feltámadásának erejét" - az erőt, amely Krisztustól ered a feltámadásban, az erőt, amely győzelmet ad a keresztyén harcban, és létrehozza a szentség és istenfélelem életét. „Az Ő szenvedéseiben való részesülésemet" - belépve a gyalázatnak és elvettetésnek azokba a szenvedéseibe, amelyeket az Úr megtapasztalt (Zsid 13,13; 2Kor 12,10); az igazságért szenvedünk, és Isten akaratát teljesítjük (1Pt 2,12-23; 3,14). „Hasonlóvá lévén az ő halálához" - bár Pál felkészült a vértanúhalálra, úgy érezzük, hogy itt a bűnnek való meghalás gondolata van (Róm 6,10), hogy áldás lehessen mások számára. Minthogy Krisztus a saját halálában a bűnkérdést megoldotta mások örök áldására, így a hívő halottnak tekintheti magát a bűn számára (Róm 6,11), mások érdekében. „Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására" - Pálnak nem voltak kétségei a halottak közül való feltámadásban való részvételében, hanem őszinte vágyát fejezte ki arra nézve, hogy úgy tapasztalja meg jelenleg az életet, mint aki feltámadott a Krisztussal. Az volt a vágya, hogy elérje azt az állapotot, hogy amikor az emberek őt nézik, mennyei embernek lássák, aki nem a világ szerint él.