Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Kolossé 3,12-4,

A KRISZTUSBAN lévő új élet nem a régi öltözet megfoltozása, és a 10. versben szereplő új ember nagyon különbözik jellemben a 9. vers óemberétől. A hálaadás és öröm új bora ennek az új embernek a jellemvonása, aki örvendezik annak felismerésében, hogy Isten örök szándékából ki volt választva Krisztusban a világ alapjának felvettetése előtt, és hogy szentté és szeplőtlenné legyen Őbenne szeretetben (12 v., Ef 1,4). Ő Isten gyermekeinek egyike, isteni természet részese (2Pt 1,4), akin keresztül a Szent Szellem ki kívánja jelenteni a hétszeres kegyelmet, amelyről a 12-14. vers beszél, hogy létrehozza a hasonlóságot Krisztushoz. Ahogyan a szeretet a legmagasabb lépcsőfok Péter szellemi előremenetelében (2Pt 1,5-7), ugyanúgy a szeretet az új ember szellemi felsőkabátja (14. v.).

Ebben a szakaszban az apostol a szentekhez fordul közösségi életükkel, egymással szembeni viselkedésükkel és magatartásukkal kapcsolatban a helyi gyülekezetben. A12-15. vers tehát mindenkinek szól. Az .alázatosság" az a gyümölcsöző faág, amely a legmélyebbre hajlik. Pál őszintén kívánja, hogy a kolosséiak megismerjék azt a gyönyörűséget, amely a testvérek egységben gyakorolt együtt lakásában rejlik (Zsolt 133,1), mert Isten gyűlöli a széthúzást (Péld 6,19). Az Isten békessége, amelybe bejutottak, uralkodjék (szó szerint: bíróként cselekedjék) szívükben (Kol 3,15).

A „test" szó kilencszer fordul elő ebben a levélben. A15. versben a helyi gyülekezet szempontjából szemléli (lásd még; Róm 12,4-18).

A Szentírás Isten Igéje Krisztusra vonatkozóan. Nagy szerepet kell játszania egyéni és gyülekezeti életünkben (16. v.), mert gazdagon bennünk lakozva megóv a tévedéstől, gyümölcsözővé tesz a szolgálatban, dicsőítésre és imádatra indít.

A legtöbb hívő számára az élet a gyülekezet, az otthon és a munka között zajlik. Nincs olyan terület, ami Krisztus uralma alól kimaradna, és minden kapcsolatot a neki való felelősség fényében vizsgálunk meg (3,18-4,1). A legtöbbet a szolgákról mond. Bizonyos értelemben minden szent a mennyei Mester szolgája, és minden szolgálatot úgy kell végezni, mintha Őneki tennénk.