Skip to main content

09.14 Bevezetés a Timóteushoz írt 1. levélhez

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus

A TIMÓTEUSHOZ írt 1. levél bevezetéseképpen a következő jellegzetességek segíthetnek, hogy bemutassák a levél természetét és tartalmát:

(1.) A levél rendszere: Ez pásztori levél, amelyet elsősorban Timóteusnak írt, mint bizalmas és magán dokumentumot, de nem kétséges, hogy a szentek között közkézen forgott a későbbi időben.

(2.) Célja, hogy irányítsa Timóteust a hamis tanítókkal szemben, hogy megállítsa azok romboló tanainak terjesztését - és utasítsa a vének és diakónusok minősítésével és funkcióival kapcsolatban, valamint egyéb dolgokra vonatkozóan, amelyek a gyülekezet vezetését és gyakorlatát befolyásolják.

(3.) A pártfogolt: Timóteus, a levél címzettje Pál igaz gyermeke volt a hitben, valamint a keresztyén bizonyságtévők következő generációjának képviselője. Bár nem volt apostol, sőt még csak vén sem, ő volt az elküldött apostoli követ, akit Pál azzal bízott meg, hogy őrizze meg a tanítást, és biztosítsa a szellemi eljárásmódot, amelyet a vének és a szentek egyaránt betartottak a gyülekezet körén belül. Prófécia szólt arról, hogy Timóteusnak határozottan megvan a maga tiszteletet érdemlő szerepe Isten céljában, és tőle egyértelműen sokat vártak.

(4.) A rövid kivonat. A levél minden egyes fejezete áttekint bizonyos ellentéteket vagy összehasonlításokat.

1. fejezet: A törvény és a kegyelem elveinek szembeállítása

2. fejezet: A férfi és a nő funkcióinak szembeállítása

3. fejezet: A vének és a diakónusok felelőssége

4. fejezet: Igazság és tévelygés szembeállítása

5. fejezet: Az idősebb és fiatalabb emberek közti ellentétek; idősebb és fiatalabb asszonyok; özvegyasszonyok rokonokkal; és özvegyasszonyok, akik egyedülállóak.

6. fejezet: Ellentétek az urak és rabszolgák, valamint a hiábavaló élet és az értékes élet között.

(5.) A csúcspontok. A fontos igazságok kiemelkednek a tartalomból:

Az üdvösség terve - Krisztus üdvözítő volta, 1,15

A megváltás ára - Krisztus közbenjárása, 2,5-6

A testet öltés célja - Krisztus ember volta 3,16

Az emberi faj megoltalmazása - Isten gondviselése, 4,10

A szuverenitás távlata - Krisztus királysága, 6,14-16.