Skip to main content

09.23 Az istenfélelem nyereség

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,1-12

A 6. FEJEZET általános témája: „Hogyan élvezzük az életet?" Pál nagyon teljes életet élt, az élet megtapasztalásainak egész skáláján végigment. Ismert fogságot, megkorbácsolást, hajótörést, szűkölködést, megkövezést, és megtapasztalta az emberi érzelmek tartományát egyik szélsőségtől a másikig. Mégis, szenvedéseinek nagysága ellenére megtérés utáni életét szent öröm és szellemi elragadtatás töltötte be.

Személyes tapasztalat alapján senki nem volt alkalmasabb, hogy tanácsot adjon az életre, és arra, hogyan kell élni azt a legelőnyösebben és legteljesebben élvezve. Ezt teszi az 1Tim 6-ban. Ahogyan olvassuk, nem találunk határozatlanságot a nyilatkozatában. Ez biztos recept az isteni élethez. Ez az igeszakasz annyira gyakorlati és világos, hogy egyszerű elolvasással is megérthető - a megértésnek pedig legyen boldog következménye, hogy elfogadjuk egészséges tanácsait.

A mai szakaszban bemutatja azt az utat, amely elkerülhetetlenül szomorúsághoz és csalódáshoz vezet ebben a világban, és veszteséget eredményez majd az eljövendő világban. Azt az utat is megmutatja, amely igazi örömhöz és megelégedettséghez vezet.

Ennek a levélnek a folyamán az ellentétek nyilvánvalóak. Az idős apostol szembeállítja az anyagi gazdagság keresését a szellemi kincsekre való törekvéssel. Az alapelem az igazi megelégedett élethez az „istenfélelem". Ez a kulcsszó ebben a szakaszban, és ez a siker titka a keresztyén életben, mert az „istenfélelem" kapcsolatban van az Istennel való élő közösségünkkel, és azonosul a lélek belső életével, amely különbözik a vallásosság külsőségeitől és ceremóniáitól. Ez az igazi keresztyénség lényege. Az igazi öröm - írja Pál - nem anyagi dolgokból, hanem szellemi vagyongyűjtésből származik.

„Nyerd el az örök életet!" (12. v.). Ez azt jelenti, hogy tartsd szorosan a kezedben, hogy örömöd legyen benne! Úgy ragadd meg, mint aki birtokában tartja azt. Micsoda gondolat, amelyet ezen a napon magunkkal vihetünk! Birtokában vagyunk-e ennek az új életnek, amely lélekben már a keresztyéneké, amelynek igazi természete az isteni Személyek tapasztalati megismerése? Az örök élet az egy igaz Istennek és Jézus Krisztusnak, az Isten küldöttjének megismerése.