Skip to main content

09.26 Katona, atléta és földműves

NAGY FELELŐSSÉG nyugodott Timóteus fiatal vállain, és minden szükséges kegyelmet meg fog találni Krisztus Jézusban; ebben a kegyelemben kellett folyamatosan erősödnie. Ez a kegyelem számunkra is rendelkezésre áll ma. Az isteni igazság letéteményeseként adja tovább (az „azokat" szó azt hangsúlyozza, hogy a tanításnak semmiképpen sem szabad változnia) egyik generációról a másikra; a 2. versben valójában négy generációról van szó: „én" (Pál), „te" (Timóteus), „hű emberek", „mások is".

Pál három illusztrációt alkalmaz, hogy hasson Timóteusra (és ránk) felelősségét illetően: (I.) A katona, nem eltávozáson, hanem aktív szolgálatban („egy harcos sem"). Nem lehetünk jótetszésére, ha túlságosan belefeledkezünk ennek az életnek a dolgaiba. (II.) Az atléta - nem a verseny után, hanem „szabályszerűen küzdve"; Isten Igéje megadja a vezérfonalat a versenyben, amelyben futunk; nem koronáztatunk meg, ha nem a Szentírás szerint állunk ki. (III.) A földművelő, aki még nem az aratás után van, hanem „aki munkálkodik"; nem részesülhetünk a terményekből az azt megelőző fárasztó munka nélkül.

A következő szakasz témája a szenvedés. Minket ugyanúgy, mint Timóteust, a következő megfontolások vezessenek állhatatos életre: (I.) A Jézus Krisztusról való állandó megemlékezés (8. v.); a figyelmeztetés itt nem egyszerűen azt jelenti, hogy idézzük fel a vele kapcsolatos tényeket, hanem magára a Személyre emlékezzünk. (II.) Pál saját szenvedésének példája (9-10. v.); Pál jelenleg azért szenved a börtönben, mert hirdette az evangéliumot - emberek megkötözhetik az Úr szolgáit, de nem tudják megkötözni az Igét. (III.) A jövőbeli jutalom biztos volta (11-13. v.). Ezek az utóbbi versek elénk állítják a Krisztus ítélőszéke előtti jutalom elvét. „Ha vele együtt meghaltunk" (11. v.) - nem lehet szó jutalomról, ha előbb nem azonosultunk Krisztussal az Ő halálában. „Ha tűrünk", vagyis állhatatosan kitartunk megpróbáltatások és nehézségek között, „vele együtt fogunk uralkodni is"; Ő várja, hogy megkapja saját trónját, és addig bennünket türelemre szólít fel. „Ha megtagadjuk", abban az értelemben, hogy nem adjuk meg neki az Őt megillető helyet az életünkben, Ő meg fog tagadni bennünket a jutalom dolgában. Végül, ha hitetlenkedünk, Ő mégis változatlanul hű marad. Mindig a saját jellemének megfelelően cselekszik, és ez azt jelenti, hogy nem adja meg a jutalmat azoknak, akik hűtlenek.