Skip to main content

09.28 Az utolsó napok jellegzetességei

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 3,1-9

A 2-4. VERSBEN 18 gonoszság van felsorolva; ez a lista nagyon kevésben különbözik a Róma 1-ben lévő katalógustól. De amíg az utóbbi a pogányok fokozatos elkorcsosulását mutatja, az előbbi az álkeresztyénségét írja le, amely megtartja a vallásos formaságot; „megvan a kegyességnek látszata" náluk. A lista azzal kezdődik, hogy „magukat szeretők", és úgy végződik, hogy „nem istenszeretők". Önmagukat istenítik, Istent pedig megfosztják trónjától. Az itt felvázolt jellegzetességek világosan mutatják, hogy a tíz parancsolatot megvetően visszautasítják; az emberek áthágják az első parancsolatot, minthogy önmagukat és nem Istent szeretik; a harmadikat, mivel istenkáromlók; az ötödiket, mert nem engedelmesek szüleiknek; a hetediket, minthogy szentségtelenek; a kilencediket, mint hamis vádaskodók; a tízediket pedig azzal, hogy pénzsóvárak.

Az első jellegzetesség az, hogy „magukat szeretők"; az Úr Jézus ezzel ellentétes igényt támasztott azokkal szemben, akik tanítványai akarnak lenni: „tagadja meg magát" (Mt 16,24). Krisztusnak kell az elsőnek, valójában neki kell mindennek lennie. Szükségünk van arra, hogy féken tartsuk a szívünket, nehogy megfertőződjünk a kor szellemével. A második jellemvonás szó szerint „pénzszeretet"; ha egy ember önmagát szereti, akkor önmagának kell örömet szereznie; birtokolnia és felhalmoznia. Az énnek olyan a szomjúsága, amelyet nem lehet kielégíteni. Ebből a két első jellegzetességből ömlik ki a gonoszságok áradata, amelyek olyan nyilvánvalóak napjainkban. Nem felejtve, hogy ezek a versek a hitehagyó keresztyénséget írják le, ajánlatos - ezekben a napokban, amikor a keresztyénség minden részéből kiáltás harsog a bármi áron való egység után - figyelnünk a nekünk szóló világos utasításra: „fordulj el az ilyenektől".

A 2-5. vers lefesti a gonosz embereket, aztán a 6-9. vers bemutatja a csábítókat (vagy csalókat). Először tevékenységük van leírva, aztán pedig az áldozataik - a nők foglyul ejtésére specializálódtak. Végül jellemük is meg van adva; az egyiptomi udvari mágusokhoz, Jánneshez és Jámbreshez hasonlítja őket. Ezek az emberek utánozták, amit Mózes tett; ellenálltak az igazságnak hamisítással. Az ördög mestere ennek. A Jehova Tanúinak, a „Krisztus testvérei" szektához tartozóknak és más eretnekeknek tanításai az igazság hamisítványai; nagyon nehéz hatástalanítani az utánzást, mert az utánzás alkalmas az emberek megtévesztésére.