Skip to main content

10.03 Egészséges tanításhoz illő dolgok

OLVASNIVALÓ: 
Titus 2,1-10

EZ a szakasz olyan dolgokat részletez, amelyek megfelelnek az egészséges tanításnak. A hamis tanítók, akikre az 1,10-16-ban céloz, romlottak voltak indítékaikban és jellemükben. Cselekedeteikkel megtagadták hitvallásukat. Az egészséges tanítás olyan, mint a szellemi higiénia, amely egészséges jellemet és magatartást eredményez.

Az idős férfiak (2. v.), idős nők (3. v.), fiatal nők (4. v.), fiatal férfiak (6. v.) és felvigyázók (1,5-8) legyenek józanok. A megfontoltságról és a testies vágyak feletti önuralomról van szó. A mostani időt az önmegtartóztatás hiánya jellemzi, és ez törvénytelenséghez vezet. Az ember keresztyén szolgálatának és befolyásának értéke elveszhet, vagy nagy mértékben csökkenhet valamilyen súlyos meggondolatlanság révén. Az idős férfiak legyenek józanok (józan gondolkodásúak) (2. v.). Ez nem azt mondja, hogy legyenek szomorúak, hanem rámutat annak fontosságára, hogy tiszteletet vívjanak ki maguknak. Az olyan idősebb ember, aki sohasem józan, nem fogja elnyerni azoknak a hívőknek a bizalmát, akiknek segítségre van szükségük. Ne mentegetőzzünk azzal, hogy a józanság helytelenül mutatja be a keresztyén életet. Az evangélium komolyan gondolja, hogy legyünk az élet vagy a halál illata azok számára, akik hallgatják (2Kor 2,16).

Az idős nők viselkedjenek szentül, ne beszéljenek tapintatlanul, és a fiatal nőtestvérekre gyakorolt hatásuk által jó dolgokra tanítsák őket (3-4. v.). A fiatal nők, akik házasok, Istenért az otthonban és a családban végezzenek munkát, amelynek az értéke felmérhetetlen. Elkövetett hibáink következménye, hogy az Igét, amelyben hiszünk, elutasítják azok, akik látják a következetlenséget, különösképpen az otthonunkban. Erre érvényes: „hogy az Isten beszéde ne káromoltassék" (5. v.).

A fiatal emberek kerüljék a szélsőséges gondolatokat és beszédet, és őrizkedjenek a fiatalsággal együtt járó testi vágyaktól (6. v.).

Ami Titust illeti, és ez vonatkozik mindenkire, akik a szenteket tanítják, legyen példakép a jó cselekedetekre (7. v.), miközben tanítása legyen romlatlan, komoly és őszinte. Senki se vegye könnyelműen a szentek tanításának munkáját, és ne felejtse el, hogy a tanító egyben példakép is. A szakasz figyelmeztetéssel zárul hogy úgy éljen, hogy Istennek, a mi Megtartónknak tanítását felékesítse. A jó tudomány legyen díszes, amikor életünk által öltözik fel.