Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Zsidó 1,4-14

AZ ÍRÓ hét helyet idéz az ÓSZ-i Szentírásból, hogy alátámassza, amit Isten Fiáról mondott. A Zsolt 2 és a 2Sám 7 megerősíti, hogy Isten a Fiúban szólt. A Zsolt 97,104 és 45 úgy hivatkozik a Fiúra, mint minden dolog örökösére. A Zsolt 102. úgy utal a Fiúra, mint Aki a világokat teremtette. A Zsolt 110 úgy beszél a Fiúról, mint aki a Felségesnek jobbjára ült a magasságban.

Az 5. versben, mint minden olyan esetben, amikor a Zsolt 2,7- et idézi, Urunk születésére hivatkozik. Az történt tehát Emberré léteiében, hogy megörökölte a különb nevet, amely öröktől fogva az Övé volt. Micsoda gyönyörűséggel tekinthetett Isten arra a Szent Csecsemőre, és mondhatta: „Én Fiam vagy te!" A 2Sám 7,14, amelyet az 5. vers idéz, arra a tökéletes kölcsönösségre utal, amely Atya és Fiú között létezett, amikor a Fiú itt volt.

A Zsolt 97,7 előrevetíti jövőbeli megjelenését. Amikor eljött Betlehembe, úgy jött, mint Egyszülött; amikor Isten újra visszahozza Őt, úgy jelenik meg, mint Elsőszülött. Amikor úgy adta Isten, mint Egyszülöttet, az angyalok dicsőítették Istent (Lk 2,13- 14), amikor Isten visszahozza, Isten minden angyalának imádata Fiára irányul. Micsoda nap lesz! Megszámlálhatatlan angyal (Zsid 12,22) imádja a Fiút! A Zsolt 104,4, valamint a 45,8, amelyeket a 7-9. vers idéz, előre látja eljövendő Királyságát, amikor mint változhatatlan Isten, elfoglalja trónját, míg az angyalok végzik a maguk küldetését. De Ő még mindig Ember, és Istene kente fel társai fölé.

A Zsolt 102,26-27, amelyet a 10-12. vers idéz, a végre utal, amikor az, Aki a világokat teremtette és most fenntartja, meg fogja szüntetni azokat. Ezután lesz az Isten napja, az örökkévalóság napja. De amikor minden megváltozik majd, Ő ugyanaz marad.

A Zsolt 110,1, amelyet a 13. vers idéz, fejezi be ezt az érdekfeszítő fejezetet - a Fiú Isten jobbján ül. A 3. versben saját jogán ül a Felséges jobbján a magasságban. A13. versben, isteni hozzájárulással ül Isten jobbján, amíg ellenségei lába zsámolyául nem vettetnek. Miközben a Fiú ül, angyalok vannak elküldve szolgálatra, és szolgálnak azoknak, akik az üdvösség örökösei lesznek - neked és nekem!