Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 2,10-18

MOST SAJÁT jövőnket, múltunkat és jelenünket ismerjük meg. Fejedelmünk vezérel bennünket, mint az eljövendő dicsőség fiait (10. v.). Urunk úgy beszélt rólunk, amikor feltámadt a halálból, mint testvéreiről (11-12. v.). Urunk kincsként őriz bennünket, mint Isten gyermekeit, akiket most Neki adott, mint az Ő szeretetajándékát (13. v.)

Ha a 9. verset is belevesszük ebbe a szakaszba, három lépést figyelhetünk meg Urunk testet öltésében, valamint annak háromféle célját.

Első lépés, 9. v.: „egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál". Angyal nem állhatott a helyünkre, mivel az angyalok nem halnak meg (Lk 20,36). Ezért hálát adunk Istenünknek Őérte, Aki azzal a céllal, hogy a halált elszenvedje, kész volt, hogy kisebbé tétessen az angyaloknál.

Második lépés (14. v.): részese lett (hús)testnek és vérnek. Üdvözítőnk az Istenségnek nem csupán kisugárzása. Ő valóságos ember volt, bár volt egy különbség. Míg a gyermekek anélkül lettek „részesek" (hús)testben és vérben, hogy választhattak volna, Ő önkéntesen lett „részese" ugyanazoknak.

Harmadik lépés, 17. v.: „mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz". Nemcsak „(hús)testben és vérben" lett részes, hanem hármas lénnyé lett: volt emberi szelleme, lelke és teste.

Az első cél ebben a testté lételben az volt, hogy megsemmisítse az ördögöt, akinek hatalma volt a halálon (14. v.). Az ördögnek sohasem volt abszolút hatalma, sem pedig korlátlan tekintélye a halál dolgában. Csak arra volt ereje, hogy engedéllyel gyakorolja azt a hatalmat, amelyet kapott. Áldjuk Istent, hogy a Sátánt inaktívvá tette ebben a dologban, már ami bennünket illet.

A második cél (17. v.) az volt, „hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért". A megbékítés mindig emberekért és sosem bűnökért történik. A megbékítés személyeket hoz közel egymáshoz; az engesztelés bűnöket töröl el. Dicsőség Istennek, hogy minden bűnünket örökre eltörölte!

A harmadik cél, 18. v.: „segíthet azokon, akik megkísértetnek'’. Hála legyen Istennek Őérte, Aki segít nekünk, amikor kísértésben vagyunk, amikor rajtunk van a nyomás.

A Sátán, a bűnök és a szentek jelenlegi szükségei így mind figyelembe vannak véve.