Skip to main content

10.16 Lesznek közöttetek hamis tanítók

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 2,1-10

AMIKOR ISTEN igazságban szól, a Sátán azt követően hazudik (pl. 1Móz 3,4). A Sátán a hamisítás nagy kezdeményezője - megvannak a maga hamis prófétái (Mt 24,11); hamis Krisztusai (Mt 24,24); hamis apostolai (2Kor 11,13); hamis testvérei (2Kor 11,26; Gal 2,4), valamint hamis tanítói, ahogyan Péter most figyelmeztet. De figyeljük meg, milyen ravasz a Sátán, mert ez most a tanítói korszak, amikor az apostolok és a próféták alapvető munkája már befejeződött (Ef 2,20); ezért a Sátán most hamis tanítókkal próbál megtéveszteni, nem hamis apostolokkal vagy prófétákkal.

Ezek a hamis tanítók először beszivárognak (Júd 4; Gal 2,4), és azután ugyanilyen titokban bevezetik romboló eretnekségeiket. Az eretnekség szó azt jelentette, hogy választék, és egy bizonyos vélemény alternatíváját képviselte az általánosan elfogadottal szemben. Mennyire különböznek a hamis tanítóktól Isten szent emberei, akik azt szólták, amire a Szent Szellem indította őket, és nem saját véleményüket adták tovább (lásd: 2Pt 1,20-21).

A fő tanítás, amit a hamis tanítók képviseltek, Krisztus Úr voltának tagadása volt. Az a szó, amelyet itt az Úrra használt, nem a szokásos volt, hanem az itt használt szónak az a jelentése, hogy „abszolút uralkodó", és ezt a görögök csak az istenségre alkalmazták. Az, hogy Ő az Úr, Aki megváltotta őket, nem azt jelenti, hogy ezek az emberek hívők voltak, mert az egész világot megváltotta, de csak a hívők azok, akiket megtartott. Ez számukra a kardinális kérdés, és ez a tagadás hoz rájuk hirtelen veszedelmet.

Ezek jártasak voltak tanítások kieszelésében, úgy alakítva azokat, hogy megfeleljenek annak, amit követőik hallani akartak, és valóban sikert érhettek el csábításaikban, mert sokan lehettek szoros követőik. Isten igazi tanítása nem vonzó a (hús)test számára, de mindig örömet hoz az új embernek.

Mindezekben a nehézségekben volt egy igazság, amelybe megkapaszkodhattak, éspedig: „Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket... a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani." Ez az igazság nyilvánvaló a szent történelemből (4- 9. v.). Noé és Lót bizonyíthatja az előbbit, a pokolban megkötözött angyalok, valamint Sodoma és Gomora lakói pedig bizonyíthatják az utóbbit. A hamis tanítók azoknak a nyomában járnak, akik csak a (hús)testet követik, akik önfejűek és meggondolatlanok, ügyet sem vetve a szellemi tekintélyre.