Skip to main content

10.20 A Sátán levettetik

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 12,1-17

MINDEN FELJEGYZÉSBEN szükségessé válik visszamenni az időben, hogy kitöltsük a részleteket. Úgy tűnik, hogy ez történt azokban a látomásokban, amelyeket most kapott János Az ember megváltásának legkorábbi ígéretét az Édenben adta Isten. Az asszony magva és a kígyó közötti ellenségeskedés a kígyó fejének eltaposásában érte el csúcspontját. Mai olvasmányunk az ellenségeskedés történelmének látképét adja: a gonosz megpróbálja elpusztítani azt a Magot, Aki a szövetséges népen keresztül jött el, „akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten” (Róm 9,5). Az ördög ellenségeskedése akkor érte el csúcspontját, amikor Urunk eljött és a kereszten úgy látszott, mintha a gonosz diadalt aratott volna. De éppen az a pillanat, ami vereségnek látszott, a legnagyobb győzelmet jelentette. Ő a halálával megsemmisítette a halált Isten szándéka mindig az volt, hogy az ember uralkodjon, és ez a szándék a megígért Magon keresztül teljesedett be, Aki most felmagasztaltatott Isten trónjához.

A gonosz ellenségeskedése most különösképpen az asszony ellen fordult (Izráel hűséges maradéka ellen), de volt az asszony számára menedék 3 1/2 évre (Ézs 26,20-21). A testvérek vádolója levettetett a földre, ahogy Urunk mondta: „...most vettetik ki e világ fejedelme" (Jn 12,31). Ez után a levettetés után többé már nem lesz bejárása a mennybe. Ez a kivettetés folytatódik, míg örökre a tűz tavában nem végzi. Ézsaiás szavait lehet rá alkalmazni: „Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fial?" (Ézs 14,12), a menny pedig örül. A vád nem volt fenntartható, mert a Bárány vére teljesen elfedezte vétkünket és ezáltal és a hűséges bizonyságtétel által a szentek győznek. Noha a menny örül, a világnak minden oka megvan a félelemre, mert Ő, aki mindannak megtestesítője, ami gonosz, lejött az emberek közé nagy haraggal, mert tudja, hogy hamarosan ott lesz, ahol nem akarja. Rosszindulata azok maradéka ellen fordul, akik közül eljött Ő, Aki vereségét előidézte. Áradatot zúdít ki szájából, de minden hiába, mert az Úr Szelleme megfutamítja.

A Sátán ezért a két fenevadon keresztül próbál meg tovább ártani, akikről a következő fejezetben lesz szó.