Skip to main content

10.29 Személyek tisztelete

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 2,1-13

A KERESZTYÉNSÉG gyakorlata nem mindig fejeződik ki helyes magatartásban (1,22). Ez látható a részrehajlásban, ami bizonyos hívőket jellemez (2,1). Az „atyámfiai" kifejezés itt keresztyén testvéreket jelent, mint ahogy azt „a mi Jézus Krisztusunkban" kifejezés magában rejti. Az „atyámfiai" szó azokra utal, akiknek közös a hitük Krisztusban. Jakab megkérdőjelezi azoknak a hitét, akik részrehajlást mutatnak, és a személyek tiszteletének példáját adja a különböző társadalmi állásúak befogadásában a közösségbe - gazdagnak és szegénynek egyaránt. Ez a társadalmi állás nyilvánvaló volt az öltözékekből, amelyeket viseltek, és azok, akik fogadták őket, a gazdagnak előkelő helyet adtak, a szegénynek viszont alacsonyabb helyet. Ez személyválogatás, és gonosz gondolkodású, hamisan bíráknak mutatja őket. Isten nem így fogadta őket először. A dolgok ilyetén állása túlságosan is általános lehet manapság a mi evangéliumi összejöveteleinken. Nagy hűhót csapunk fontos emberek körül, és kevés figyelmet szentelünk a szegényesen öltözött nyájnak. Ennek nem kellene így lennie, különben „gonosz gondolkozású bírákká" leszünk.

Ez eltér attól, ahogyan Isten kezelte a szegényeket: gazdagnak tekintette a hitben, és az eljövendő királyság örököseinek nyilvánította őket. A szegényekkel való bánásmódotok furcsa, mert a gazdagok az ellenségeitek, ők idéznek benneteket a törvényszékek elé, ellentétben Istennel, aki az Ő nevéről nevezett benneteket (ApCsel 15,17). Ha úgy bánnátok a szegénnyel, ahogyan Isten, akkor teljesítenétek az Ő akaratát és a szeretet királyi törvényét (Jak 2,8). De ha bizonyos személyeket mások elé helyeztek, a királyi törvény elítél benneteket, mint törvényszegőket. Ha valaki úgy szereti felebarátját, mint önmagát ez a királyi törvény teljesítése, és magában foglalja minden szegény szeretését. A törvény megtartása azt jelenti, hogy egységes egészként tartjuk meg (10. v.), és ez azt követeli, hogy mindenkit szeressünk, ne csak a gazdagokat. A törvény egyetlen részének megszegése az egésznek a megszegését jelenti, mert ez a törvény iránti engedetlenség. Ilyen a személyválogatás. Ennek a törvénynek a megsértésében (3Móz 19,15) az egész törvény tekintélyének megsértése benne van. Ez nagyon nyilvánvaló, de nagyon könnyen megfeledkeznek róla. így a személyválogató törvénysértő, mind a mózesi, mind a királyi törvény értelmében. Isten mostani ítélete a szabadság törvénye alapján irgalmatlan azokhoz, akik nem mutatnak irgalmasságot, de azokon, akik irgalmasak mások iránt, Isten irgalma ragyog az ítélet visszatartásában.