Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Péter 1,1-12

A MAI szakasz négy áldást mutat be, amelyekbe a hívő ember bejutott.

(1.) Örök tanácsvégzések tárgya lett, kiválasztva Isten eleve ismerése szerint (2. v.). Ebben a választásban szeretet volt (Ef 1,4-5; 5Móz 7,6-8).

(2.) Megszentelt lett (elkülönített) a Szellem hatalma által, hogy engedelmeskedjen az evangéliumnak (2,22. v.; 2,7-8; 3,20; 4,17; 2Tesz 2,13). Így személy szerint Jézus Krisztus egyszer kiontott vérének meghintése (alkalmazása) alá került (Zsid 10,22; 12,24).

(3.) Újjászületett olyan örökségre, amely romolhatatlan, mert a halál pora nem telepedhet rá. Nem romlandó ezüstből és aranyból készült (18-19. v.). Nem romlandó magból született újjá, megmenekült a romlástól, amely a világban van (2Pt 1,4), ezért vegye fel az alázatos és nyugodt szellem romolhatatlan öltözékét, miközben várja azt a napot, amikor a romlandó majd romolhatatlanságot ölt magára (1Pt 3,4; 1Kor 15,53). Az örökség tiszta az ellenség megfertőző és megfosztó hatásától (Zsolt 79,1). Ezenkívül hervadhatatlan, mert szépségében örök. Addig is fenn van tartva a mennyben azok számára, akik arra vannak fenntartva (1Pt 1,4-5).

(4.) Biztos reménysége van, hogy meglátja a távollévő Urat, aki tökéletességre juttató üdvösséget hoz (5-9. v.). A régi próféták kutatták, hogy Krisztus szenvedései és dicsősége mikor és milyen körülmények között fogja biztosítani ezt az üdvösséget (10. v.). Angyalok is élénk érdeklődést mutattak ez iránt (12. v.).

Miközben kimondhatatlan örömmel örvendezünk, ha szükséges, lehetnek a hitpróbáknak különböző (változatos) időszakai. A hit sokkal drágább, mint az arany. Próbája a szenvedés tüzében bizonyítja majd, hogy milyen bizonyos dolog (7. v.). Az ilyen próbák „súlyossága" valóságos és nem rossz, hanem az eredmény az Ő dicsérete és dicsősége lesz. A megpróbáltatás csak „pillanatnyi", de a dicsőség örökkévaló lesz (2Kor 4,17).

Figyeljük meg, hogy az újszövetségi hívőkre személy szerint lesz alkalmazható az ószövetségi kijelentés: „nektek" szolgálnak azokkal az igazságokkal (12. v.). Más hasonló igehelyeken olvassuk: „nekünk" (ApCsel 7,38); „értünk is" (Róm 4,24); „nekünk", mintegy a Szent Szellem bizonyságtétele által (Zsid 10,15).