Skip to main content

11.12 Isten minden dologban megdicsőült

OLVASNIVALÓ: 
1Péter 4,10-19

MINDEN HÍVŐ ember kapott legalább egy ajándékot (karizmát). Az ajándékok „különfélék", mivel sok és változatos ajándék van (10. v.; Róm 12,3; 1Kor 12.,11; Ef 4,7).

Az 1Kor 12-ben, a Róm 12-ben, az Ef 4-ben megadott listákban, és itt a 10-11. versben húsz vagy még több ajándék van, es ezek a listák nem jelentik azt, hogy mindenre kiterjednek.

Ahogyan az emberi testnek sok tagja van, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, így van Krisztus különféle ajándékaival is. Ha az egész test csak egy szem lenne, vagy csak orr, az groteszk lenne. A változatosság funkcionális egységet hoz létre (1Kor 12,17.29-30). (Figyeljük meg, hogy papság nincs az „ajándékok" között, mert az általános minden hívőre vonatkozóan).

A győzelmes és távollévő Úr az ajándékozó. Ezeket az ajándékokat hűséges sáfárként kell használni az Ő távollétében (10. v Ef 4,8; Lk 19,13; Mt 25,14). A hűség a sáfártól megkívánt legfőbb követelmény (1Kor 4,2, Mt 25,21.23).

Az ajándékokat az Úr adja szuverén akarata szerint (Ef 4,7-8). ahogyan a Szellem akarja (1Kor 12,11), és ahogyan Isten akarja (1Kor 12,18.28). Az ember őszintén kívánhatja a legjobb ajándékokat mások javára és Isten dicsőségére (1Kor 12,31; 14,1; 1Tim 3,1; 2Móz 36,2), de az Úr szuverén rendelkezése a döntő. A keresztyén jellem mindenkié, a keresztyén ajándékok (karizmák) változatosak.

Miután megkapta valaki az ajándékot (10. v.), azzal mások javára szolgáljon, ne saját tetszésére vagy kedvtelésére, hogy Isten az egész szolgálatban megdicsőüljön (11. v.).

A szolgálatnak két fajtája van említve a 11. versben: szóbeli szolgálat és cselekedetek. A kimondott szó Isten üzenete legyen, szent bölcsességgel (Róm 3,2; ApCsel 7,38), tisztelettel és tekintéllyel kiejtve. A cselekedet történjen „azzal az erővel..., amelyet Isten ad", bizonyítva, hogy isteni felhatalmazás áll mögötte, és nem az ember (hús)testi energiája.

Ismét utal a szenvedésre Krisztusért a 12-16. versben. „Örüljetek" ujjongással (13. v.), és tudjátok meg, hogy kiváltságosak vagytok, hogy részetek van Krisztus szenvedéséiben és majd a megjelenő dicsőségben (13. v.)!

1Kor 12. 8 Az egyik ugyanis a bölcs beszédet kapja a Lélek által, a másik pedig az ismeret beszédét ugyanazon Lélek szerint; 9 egyik a hitet ugyanazon Lélek által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon Lélek által; 10 némelyik a csodatévő erőket, némelyik meg a prófétálást, némelyik a lelkek megítélését, a másik a nyelvek nemeit vagy pedig a nyelvek magyarázását.
Róm 12. 6 A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: a prófétálás a hit mértéke szerint, 7 a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, 8 az intő az intésben, az adakozó a szerénységben, az elöljáró a buzgóságban, a könyörülő az örömben.
Ef 4. 11 És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul,
1Pt 4. 10 Mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. 11 Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.