Skip to main content

11.14 Erősíteni, amit isten elkészített

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 1,1-11

PÉTER SZOLGÁLATA az 1. fejezetben az, hogy emlékeztessen, különösen arra, amit Isten adott a szenteknek:

-          Mindenki egyenlő, drága hitet kapott, 1. v.

-          Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való (arra vonatkozik, kell hozzá), 3. v.

-          Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket... Kikerülve a romlottságot, 4. v.

Isten így intézte el a múltjukat, biztosította jelenlegi szükségleteiket, és nagy jövőt ígért. Péter tehát emlékezteti őket felelősségükre: adjanak (ragasszanak) hozzá annak fényében, amit Isten adott nekik (5. v.). Adniuk kell „igyekezetet", vagyis sietve cselekedni, igyekezni; ezt az igyekezetet irányítsák speciális feladatokra, amelyek mind magukban foglalják az erősítést.

Hitet nem kell adniuk, mert ezt Isten adta, de hozzá kell adniuk hitükhöz bizonyos dolgokat; ne támaszkodjanak se saját energiájukra, se anyagi lehetőségekre a hozzáadáshoz, mert az Ő isteni hatalma már megajándékozta őket mindennel, ami szükséges az élethez és a kegyességhez. Azonban hasonlóan az olyan építőmesterhez, aki már a szükséges anyagokat a helyszínre szállította, a hívő embernek végeznie kell a munkát és építeni a házat! Isten anyagaival (1Kor 3,11-16) és Isten erejével kell építenie (Fil 2,13; Zsolt 127,1).

Erkölcsi tisztaság, ismeret, önuralom, türelem, istenfélelem, testvérszeretet és szeretet; ez az a hét tulajdonság, amelynek jellemeznie kell életünket. Birtoklásuk és bőségük vezet a biztos ígérethez, hogy nem leszünk meddők vagy gyümölcstelenek. Hiányuk szellemi betegséget von maga után - vakságot, rövidlátást és szellemi amnéziát (1,9).

„Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni", vagyis biztosítsátok magatokat és másokat, és nem Istent, mert amikor Ő választ, az teljesen bizonyos. „Mert ha ezeket cselekszitek (vagyis a szorgalmas hozzáadást), nem ütköztök meg soha". Péter olyan ember volt, aki megütközött (Mt 26,31-35), és nehéz úton tanulta meg a leckéjét. Azt akarja, hogy mi kevésbé fájdalmas úton tanuljunk. Mert akik ebben a dologban hűségesek, azoknak különleges fogadtatásuk lesz a mennyben (2Pt 1,11).

1Kor 3. 11 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. 12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, 13 mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. 14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. 15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. 16 Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?
Fil 2. 13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint.
Zsolt 127. 1 Ha az ÚR nem építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.