Skip to main content

11.22 Isten gyermekei és az ördög gyermekei

OLVASNIVALÓ: 
1János 3,1-10

UTOLSÓ elmélkedésünk eljuttatott bennünket addig a pontig, hogy azok, akik igazságot gyakoroltak, Istentől születtek. Most meg kell néznünk valamit Isten családjának jellemvonásaiból és viszont, a gonosz családjáéból.

A mozgató gondolat, amely Isten családját áthatja, a ránk kiáradó szeretet milyensége. Lehet-e bármilyen nagyobb szakadék, mint az, amely elválasztotta a maga testi vágyaiban lévő embert attól az érdemtelen szeretettől, amelyet Isten kitöltött „a mi szívünkbe a Szent Szellem által"? Micsoda szeretet ez! De ez nem minden. Ő tovább megy: „…még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk... ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá" (2.v.). Vagyis igazak leszünk, tiszták minden szempontból és „átformálódunk" Fia képére. Hívő társam, van fogalmad arról, hogy ez mit jelent? De ezután azt mondja János: „Akiben megvan ez a reménység Őiránta (Krisztusra vonatkozóan), az mind megtisztítja magát, amiképpen Ő (Krisztus) is tiszta" (3. v.). Isten minden gyermekének ilyen ambíciói legyenek. Vétkezhet, de nem fog folyamatosan bűnben élni, mert Őhozzá jön, Akiben nincs bűn, hogy vétkétől megtisztuljon. Mindig Istennel számoljunk.

Az ördög „emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban" (Jn 8,44). Ezt a tulajdonságot adta tovább gyermekeinek, ahogyan Isten a szeretetet az övéinek. A gyilkosság gyűlöletből, gőgből, féltékenységből és minden gonosz cselekedetből ered. Mi tehát csak azt várhatjuk, hogy a világ gyűlölni fog bennünket, „mert nem ismerte meg Őt" - az Istent, Akiben igazság lakozik, és a békességet hozó szeretet.

Most az apostol elmélyíti ismeretünket azzal, hogy „aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született” (2,29). Azok, akik igazságot gyakorolnak igazak, mint Ő. A különbség világos: „Minden igazságtalanság bűn" (5,17), és „aki a bűnt cselekszi, az ördögből van", és az is, „aki nem szereti az ő testvérét". Krisztus „azért jelent meg,... hogy az ördög munkáit lerontsa (megsemmisítse)", ezáltal lehetővé tegye a hívő ember számára, hogy igazságot gyakoroljon, és szeresse testvéreit. Kövessük Őt, Aki ezt mondta: „Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van" (Jn 9,4). Ezt cselekedve nagyon is világos lesz, hogy melyik családhoz tartozunk.