Skip to main content

11.23 Szeretet és gyűlölet

OLVASNIVALÓ: 
1János 3,11-24

A MEGTÉRETLEN ember által uralt világrendszerben azok az érzelmek, amelyek belőle fakadnak, nyilvánvalóak. A gőgöt zavarhatják mások tettei. Ha ezen sokat tűnődünk, az irigységet, haragot, ingerültséget és gyűlöletet eredményez. A tettek vagy szavak, amelyek ezekhez az érzelmekhez kapcsolódnak, bizonyos esetekben végzetesek. Aki nem szereti az ő testvérét, a halálban marad - ez Istentől való eltávolodást jelent; a testvér gyűlölése egy és ugyanaz, mint a gyilkosság - minthogy a gondolat a tett atyja ezért őbenne nem lakik örök élet. Káin jó dolgot akart elérni rossz módszerrel (vagyis saját akaratából) ahelyett, hogy megtanulta volna az Istenhez való közeledés módját, amelyet szülei bizonyára megismertettek vele. Gőgjét felháborította fivére áldozatának elfogadása. Haragra gerjedt, és megölte testvérét.

Ez az alapelv uralkodik a világban. Azoknak a gyűlölése tehát, akik nem ezt gyakorolják, nyilvánvalóvá válhat.

Azokban, akik Istentől születtek, egy másik alapelv uralkodik, amely a gyűlölet ellentéte. Ez a kimutatható (nem hivalkodó) szeretet. Megmutatkozik az azokról való gondoskodásban, akik kedvezőtlen körülmények között vannak, nem valamiféle „hideg jótékonykodással", hanem segítő tettekkel, és ha szükséges, magával az élettel. Úgy érezhetjük, hogy az életünket adnánk őérette, de hogy ezt tegyünk testvéreinkért, bárkivel hitünk háznépéből, több gondot okozhat. Ő azonban letette életét azokért, akik nem adtak neki semmit! Az a szeretet, amit Isten parancsol, tevékeny és igazságban jár. Nincsenek be nem vallott szándékai, hanem átlátszó, mint a kristály a maga tisztaságában.

Szívünk vagy lelkiismeretünk reagál öntudatosságunkra, és a Róm 2-ben írtakhoz hasonlóan vádol vagy felment bennünket. A szív, természetünkhöz hasonlóan bűnnel szennyezett, és miközben Isten időnként korlátozza vagy visszatartja, nem csalhatatlan. Isten azonban az, és mindent tud. Micsoda vigasztalás ez! De emlékeznünk kell arra, hogy indítékaink igazságos megítélése által csak igazságos tetteinket támogathatja. Tehát akkor lehetünk bátorságosak Isten iránt, ha szívünk nem mutat ránk vádoló ujjal, és mi megtartjuk parancsolatait, gyakorlati módon szeretve testvéreinket! Ilyen, és nem más körülmények között megkaphatjuk azokat a dolgokat, amelyeket kérünk tőle. Ez azt jelenti, hogy Ő gyönyörködni fog engedelmességünkben, mi pedig az Ő bennünk lakozásában. Ez a bennünk lakó Szellem ajándéka révén van.