Skip to main content

11.25 Szeretet és félelem

OLVASNIVALÓ: 
1János 4,7-12

MAI OLVASNIVALÓNK ismétlés általi hangsúlyozás. Amiről az apostol itt beszél, nagyrészt már elmondta a korábbi fejezetekben, de úgy érzi, hogy szükséges a megismétlésük. Ezt fokozatosan teszi. Isten szeretetének megnyilvánulásáról ír: Ő elküldte Fiát, hogy életünk legyen; nekünk adta Szellemét, hogy Ő bennünk lakjon; bátorságot adott nekünk, mert úgy tekint bennünket, ahogyan Fiát tekinti a világban.

Ahogyan Istennek természete a világosság, ugyanúgy a szeretet is az. Láttuk, hogy ez a világosság abszolút; most azt látjuk, hogy a szeretet is abszolút. Isten szeretet - semmi sem változtathatja meg, nem csorbíthatja, és nem keveredhet azzal. A szeretet önmagában teljes. Számunkra az által lett nyilvánvalóvá, hogy Isten az élet ajándékát vásárolta meg számunkra az Ő Fia által. Ennek a szeretetnek a minősége és nagysága az Ő ajándékában és annak hatásában látható - ez számunkra az oltalom helye. Ezért mi is szeressünk, ne csupán természetes baráti érzelemmel vagy szentimentalizmussal, hanem úgy, mint Isten maga, amikor még ellenségei voltunk! Ez mutatja, hogy életünk van - Istentől születtünk. Ennek hiánya az ellenkezőjét bizonyítja.

Istenben maradunk és Ő mi bennünk. A maga Szelleméből adott nekünk, hogy biztosítsa, hogy ez így legyen. Az Úrnak, mint Üdvözítőnek és Isten Fiának a megváltásával mi ebben az abszolút szeretetben lakunk, és így a szeretet bennünk lakik. Ez bizonyára képessé tesz bennünket, hogy szeressük testvéreinket.

Továbbá, szeretetünk teljessé tétele Isten velünk való bánásmódjával függ össze. Az Ő Fia nem a világból való. Minden, ami arra a szférára igaz, Őrá nem érvényes; és nincsen annak ítélete alatt: és Isten úgy tekint minket, mint Őt! Áldott helyzet! Nem félünk Őtőle, mert a szeretet teljessé lett bennünk, és ez a félelemmentesség Őelőtte még nagyobb bátorságot ad az emberek előtt.

Ő a szeretet; miénk az erre adott válasz. De csak gyakorlati és valóságos lehet, ahogyan testvéreinket szeretjük. Különben azt állítani, hogy a szeretetben vagyunk, vagy szeretjük Istent, nem más, mint hazugság. Uram, taníts meg minket a szeretet jelentőségére, hogy úgy szeressünk, ahogyan Te tetted ebben a világban!