Skip to main content

11.26 Bizonyságtétel és bizalom

OLVASNIVALÓ: 
1János 5,1-15

AZ A HÍVŐ, akinek az a kísértése, hogy kételkedjen abban, hogy Isten elfogadta, higgye el ezt a verset amely biztonságot nyújt. Hiszi, hogy Jézust Isten küldte? Ha igen, akkor ő Istentől született, és ezért szükségképpen el van fogadva, mint az Ő gyermeke. Mindenkinél, aki így született, meg kell lennie a szeretet bizonyítékának mindenki felé, aki a „drága vérben” közösségben van vele Isten családjában. Lehet, hogy nem értünk egyet azzal, amit mások tesznek, de vigyáznunk kell, hogy le ne nézzük őket (Lk 18,9-14). Ebben a megállapításban Isten parancsolatainak a megtartása mutatja testvéreink iránti szeretetünket es nem fordítva. Már megjegyeztük, hogy mit jelent „a világ”, és talán azt gondoljuk magunkról, hogy kívül vagyunk rajta. Legyünk bölcsek, kutassunk mélyebben, és megtaláljuk magunkban is! Annak a hitnek, amelyet kaptunk, elsősorban abban kell megnyilvánulnia, hogy győzelmes a bennünk lévő világ felett, mielőtt az lehetne a külső világ felett! Ki a győztes? Az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia.

A 6-8. versben olyan megállapítást látunk, melyet nehéz megérteni, és amelyről megoszlanak a vélemények. Tekintsük azt a maga környezetében. A mai napi olvasmány legalább négyszer hivatkozik úgy az Úr Jézusra, mint az Isten Fiára. Úgy is beszél róla, mint a Krisztusról. Ha együtt vesszük ezeket a címeket, világosan mutatja az Ő öröktől fogva létezését és testté lételét - Emberfia voltát is. Nyilvános szolgálatának elején valaki „látta és bizonyságot tett", és szolgálatának végén szintén (Jn 1,34; 19,35), és ha idevesszük a százados bizonyságtételét (Mk 15,39), ezekben a bizonyságtételekben azt találjuk, hogy „ez az Isten Fia”. Az apostol így folytatja: „Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van", és ez a bizonyosság ösztönözni fog, hogy tovább is higgyetek benne.

Megfigyeltünk számos olyan dolgot, amelyek önmagukban egyszerűek, de arra vannak szánva, hogy hitünk alapvető tényeit megismerjük. Az „ismer” szót ismétli az apostol. Most legyen bizodalmunk, mint akik az Ő akaratának ismerői vagyunk, és így vigyük kérésünket nem azzal a toldalékkal, hogy „ha az a Te akaratod”, hanem akarata szerint. Ha ezt tesszük, füle mindig nyitva van számunkra, és minthogy egybeesik az Ő kívánságával, kéréseinket megválaszolja. Tanulmányozzuk jobban az Igét, hogy megtudjuk az Úr akaratát!

1Jn 5. 1 Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki tőle született.
1Jn 5. 6 Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus, nemcsak víz által, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság. 7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: 8 a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.