Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
2János 1-13

MANAPSÁG, amikor az otthon szentsége veszélyben van. jó erre a levélre gondolni, amelyet a Szent Szellem adott az otthonért. Ez megerősíti Pálnak a Tit 2,5-ben olvasható szavait: „Legyenek háziasak (oltalmazók)..” Ez a nőtestvér nyitva tartotta házát és arra törekedett, hogy gyermekeit az igazság útján vezesse. Mennyire fontos dolog ez! Különösen, amikor szeretet köti össze a családtagokat, mint itt. Igazság az alap, amely tiszta és változatlan. Ezt említi először. A szeretet érzelmes, gyakran hamis és ingadozó, de akkor fényesen ragyog, ha az igazsághoz van lehorgonyozva.

Ennek a nemes hölgynek a bizonyságtétele visszatükröződött az otthonában folyó oltalmazó munkában, amely néhány gyermekét arra késztette, hogy az igazságban járjon, és nem kétséges, hogy a többiért mindig imádkozott, még ha szomorkodott is miattuk. Ezt a presbiter és „mindenki, aki megismerte az igazságot" elismerte azzal, hogy pásztori módon gondja volt rá személyesen és levélen keresztül, mivel élvezte ennek az otthonnak a vendégszeretetét. Most még tovább bátorítja a hölgyet az Úr parancsolatában, hogy járjon szeretetben. Kétségtelenül ezt is tette, de emlékezteti, hogy az igazságban megalapozott otthont a szeretetnek kell erővel ellátni.

A presbiter még erősebben kiemeli az alapvető igazságot további elmélkedésük és megerősödésük érdekében. Ez Krisztus tanítása, amely központi helyen áll a keresztyén otthonban. Ez magában foglalja Krisztus istenségét; az Atya és a Fiú közötti egységet; a Fiú elküldését és eljövetelét valamint testté lételét az Ő tökéletes, bűntelen ember voltát, ami engesztelő halálához, feltámadásához és mennybe meneteléhez vezetett; megdicsőülését, valamint főpapi szolgálatát. Micsoda nagyszerű témák ezek, hogy családi körben elmélkedjenek róluk! Mennyivel jobb megőrizni az otthont azoktól a támadásoktól, amelyeken megérződnek a világban működő antikrisztusi befolyások!

Az igazság a szeretet és a krisztusi tanítások erejével körülvéve fel vagyunk vértezve, hogy szembeszálljunk az ördög küldötteivel, akik tagadják ezeket a tanításokat. Ezeket még csak be se engedjük a családi körbe. Mivel Krisztus vér és (hús)test részese lett, hogy gyermekeit megszentelje (Zsid 2.14), ezért azzal, hogy nem is köszöntjük ezeket a gonosz személyeket, nem leszünk részesek gonosz cselekedeteikben, hanem elkülönítve maradunk az Ő számára, Aki a sötétségből a világosságra hívott el bennünket. Krisztus töltse be az otthonunkat!

Tit 2. 5 legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják.