Skip to main content

12.01 Emlékezzetek, épüljetek fel és imádkozzatok

OLVASNIVALÓ: 
Júdás 12-25

 

NOHA a hamis tanítók a szentek közé szellemi meghatalmazás nélkül jöttek be, úgy tűnik azokból az előképekből, amelyeket Júdás a leírásukra használ, hogy hamarosan sokat vártak tőlük. Azok a várakozások azonban nem teljesedtek be, mert ezek magukat hizlalták (12. v.), víz nélküli fellegek, gyümölcstelen fák (12. v.), tévelygő csillagok voltak (vö. a Mt 2,1-12-vel). Ezek most már viselkedésükben fékevesztettek és szégyentelenek voltak, de noha úgy látszik, hogy eddig ellenőrizetlenül eljutottak, hamarosan az isteni ítélet célpontjai lesznek, ahogyan Énók évezredekkel ezelőtt megjövendölte.

„Ezek" a „hencegő, nagy szavak" emberei voltak (Weymouth), akik kiműveltek bizonyos egyéneket úgy, hogy azok egy ideig elfogadhatóaknak látszottak, de hamarosan tagadták „az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust"; „a hatalmasságot megvetik, és... azokat káromolják, amiket nem tudnak"; zúgolódók, panaszkodók és gúnyolódók voltak. Júdás levelének dűlőre kellett vinnie a dolgot; miután a levelet nyilvánosan felolvasták, és általánosan igaznak ismerték el, a hamis tanítók magatartása előre látható volt (ha nem távoztak már korábban el); a véneket, az apostolokat és Júdást sértegetve önmagukat zárták ki, és esetleg magukkal vittek néhány instabil lelket, akik vonzónak találták a nagyobb (úgynevezett) szabadság ígéreteit.

Elképzelhetjük a gyülekezet állapotát ezután a válság után; fáradtak voltak, és szellemileg zavarba kerültek. Újra kellett építeniük (a kétségtelenül megrázkódtatást szenvedett) gyülekezeti életet. Ezzel kapcsolatban kaptak most eligazítást. Akik elmentek, romboló hatásúak voltak, és nem volt bennük Szellem, míg az igazi hívőknek épülniük kellett szentséges hitükben, imádkozva a Szent Szellemben (figyeljük meg a „szent" szón lévő hangsúlyt), és könyörülve a kételkedőkön (22. v.).

Meg kell ragadni az alkalmat, hogy újra megerősítsék az Úr Isten mindenek feletti tekintélyét, akié egyedül a dicsőség, fenség, uralom és hatalom minden idő előtt (mielőtt angyalok buktak el, mert tagadták ezeket az isteni tulajdonságokat); most (amikor ezek a hamis tanítók tartanak a gyors ítélet felé tagadásuk miatt); és valamennyi korszakig (amikor az Úr Jézus minden tagadója megítéltetik majd).