Skip to main content

12.02 Bevezetés a Jelenések könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések

A KÖNYV az ítélet könyve, ahol minden a szentség fényében ítéltetik meg, Mivel szimbólumokat használ, az értelmezés az emberektől függően változik, és ne feledjük el, hogy bármilyen erős is a meggyőződésünk, csak rész szerint van bennünk az ismeret.

Mindenki legyen azonban teljesen bizonyos benne, hogy a könyvet az uralja,  Akire az Atya minden ítéletet rábízott. Nemcsak a jelenlegi és jövőbeli dolgok tárulnak fel, hanem Urunk személyének fensége is látható benne, minthogy végig a saját kedves Jézus nevét használja.

A könyv tartalmának elemzése nyilvánvalóvá teszi a hetes szám szabályos rendszerét, és Isten szándékait, amelyek Szolgájának kezében sikert aratnak, Aki ítéletekkel tisztítja meg a földet, elvezetve azt arra az örök állapotra, ahol minden összhangban van Istennel.

A bevezető rész és az Urunkkal kapcsolatos első nagy látomása után a 2. és 3. fejezet hét ázsiai gyülekezetnek szóló üzenetet tartalmaz. Azután az ember elkerül a földről Isten trónja elé, és itt sokan úgy hiszik, hogy a Gyülekezet fog elragadtatni ekkor az Úr Jézussal.

A 6-16. fejezetben a Bárány hét pecsétet tör fel, hét trombita szólal meg, és a harag hét csészéjét öntik ki a földre. A három sorozat lehet egymásra következő vagy egyidejű, de nem azonos terjedelmű. Ha egyidejű, akkor minden pontosan Urunk megjelenése előtt ér véget. A 7. fejezet közjáték a hatodik és hetedik pecsét között. A trombiták ugyanazt a rendszert követik; kevés szó van az első négyről, több az ötödikről és a hatodikról; van egy másik közjáték a 10. és 11. fejezet között, és aztán megszólal a hetedik trombita. A következő négy fejezet tele van részletekkel, különösen az ördög, a fenevad és a hamis próféta tevékenységével. A csészék kiöntése között nincsen közjáték; ezek a világ városainak bukásával végződnek. A 17-18. fejezetben a parázna és pusztulása van leírva, valamint Babilon bukásának részletei. Most már minden készen áll a Király visszatéréséhez, aki ítéletet gyakorol az istentelen és meg nem tért világ felett. Az Ezeréves Birodalom látható, amelyet az utolsó ítélet követ. A 21. és 22. fejezet az örökkévalóság dicsőségébe vezet bennünket, a könyv összefoglalása pedig figyelmeztet, hív és ígér - bennük legjobbak Urunk saját szavai: „hamar eljövök".