Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,18-29

NEM LEHETETT volna súlyosabb bevezetés egy levélhez, mint a thiatiraié. Isten Fia beszél népéhez a maga teljes méltóságában úgy, ahogyan az ilyen ranghoz illő, és jelleme olyan, hogy egy pillanatra sem tűrheti meg a bűnt. Szeme, amely perzselő a maga intenzitásában, kikutatja a szív belső gondolatait és indítékait, lába pedig olyan, mint az izzó fényű érc.

A gyülekezet növekedett szeretetben. Több volt a szolgáló cselekedete, hite megnövekedett és tűrése megmaradt. Valóban, utolsó cselekedetei többek voltak az elsőknél, kedvező ellentétet mutatva az efézusi gyülekezettel szemben, amely elhagyta első szeretetét. Milyen jó dolog, ha Isten Fia elismerően nyilatkozhat a hit útján történt igazi előrehaladásról! De mindezzel az előrehaladással együtt megtűrték a gonoszt a gyülekezeten belül, mint régi kovászt, amely meg fogja fertőzni és tönkre fogja tenni az egészet.

Olyan napokat élünk, amikor a toleranciát pozitív erénynek tekintik. Ha valaki bátorkodik szót emelni a gonosz ellen, akkor azt elnevezik intoleránsnak, bigottnak, akiből teljesen hiányzik a „keresztyén könyörületesség"! Jezábel tíruszi hercegnő volt és Akháb felesége. A tíruszi Baál imádatát elterjesztette Izráelben, az Úr prófétáit megölette, és végtelenül gátlástalan és uralkodni vágyó volt. Rettenetes véget ért. Ilyen gonosz asszony volt a kiábrázolása annak, amit Thiatirában eltűrtek; hogy egyetlen uralomra vágyó nőt jelképezett-e, vagy egy csoportot a gyülekezeten belül, nem tudjuk megmondani. Tanítása az Úr szolgáinak elcsábításához vezetett, hogy paráznaságot kövessenek el, és bálványoknak szentelt dolgokat egyenek. Ez teljesen szó szerint vehető a szövegben, mert ezek a dolgok a pogányság szokásos kísérő jelenségei voltak. Ha a bűnösök meg nem térnek, gyötrelem, nagy nyomorúság és halál lesz a részük, és minden gyülekezet meg fogja tanulni, hogy félje Őt, Aki a szíveket vizsgálja, és meg fogja látni, hogy „ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten" (1Kor 3,17).

Az Úr eljön! A hűséges ember számára felhívás hangzik, hogy álljon meg szilárdan. A győztes, a mindvégig engedelmes ember részesedni fog Krisztussal a hatalomban és dicsőségben, amely az Övé, Aki a fényes Hajnalcsillag. Ezért álljatok meg szilárdan!