Skip to main content

12.08 Erő nélküli formalitás

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 3,1-6

AZ EGÉSZ teljesség Urunkban, Jézusban lakozik. Nála van Isten hét Szelleme, és jobb kezében tartja a hét csillagot, így jelentve ki magát a szárdíszi gyülekezetnek, mint Aki teljes bölcsességgel és hatalommal. A gyülekezet szert tett arra a hírnévre, hogy élő gyülekezet, de az Úr kijelenti róla, hogy halott. Valaki nem régen ezt írta: „Egy gyülekezet halálos veszedelemben forog, amikor imádni kezdi a saját múltját, amikor jobban figyel a formákra, mint az életre, amikor jobban szeret rendszereket, mint Jézus Krisztust." Bunyan János mondta a következőket: „A keresztyének legyenek élő emberek. Figyeljenek a festett tűzre, ahol nincs meleg, és a művirágokra, amelyeknek nincsen illatuk, és a festett fákra, amelyeken nincsen gyümölcs." Ilyen volt a szárdiszi gyülekezet, ahol megvolt minden forma, de nem volt meg az erő, az volt a hírneve, hogy él, de halott volt.

Az Úr sürgető hangja felszólítja népét, hogy ébredjen fel, és élessze fel azokat a dolgokat, amik még megmaradtak és halófélben vannak. Hasonló felhívást intézett Pál az efézusiakhoz; „Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus" (Ef 5,14). Ez nem a szellemi alvás ideje. Urunk még mindig azt mondja, amit (hús)testének napjaiban is mondott: „Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok" (Mk 13,37).

Nincs még késő a bűnbánatra, de ha népe alva marad, akkor váratlanul fog eljönni hozzájuk, mint éjszaka a tolvaj. Ez nem lehet utalás Urunk második eljövetelére, de magában foglalja a hirtelen ítéletet.

Voltak néhányan, mint Malakiás idején, akik félték az Urat és gondoltak az Ő nevére. Ő ismeri az övéit; ezek nem szennyezték be öltözetüket. Ezeknek a győzteseknek háromszoros Ígéretet tett. Mivel megőrizték tisztaságukat fehér ruhákba fognak öltözni. Amikor egy városi polgár meghalt nevét kitörölték egy földi városi tekercsről. Ez nem történhet meg Isten városában, mert a nevek az élet könyvében vannak feljegyezve. A földön megváltották Urukat, ezért Ő is meg fogja vallani nevüket Atyja előtt és az angyalok jelenlétében.