Skip to main content

12.09 Egy szerető levél

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 3,7-13

SZELLEMI ÉRTELEMBEN Filadelfia nagyszerű hely az életre, mert ez a testvéri szeretet helye. Azok, akik ott laknak, engedelmesek annak az új parancsolatnak, amelyet Urunk adott tanítványainak: „...szeressétek ti is egymást" (Jn 13,34).

A levél nem tartalmaz elmarasztalást, panaszt, csak szeretetet és bátorítást tőle, Aki igaz. Akinél a tömlöc kulcsai vannak, rendelkezik a királyi palota kulcsaival is. Amikor megnyitja, senki be nem zárja, és amikor bezárja, senki ki nem nyitja. A filadelfiai gyülekezetnek az ajtó nyitva volt, mert annak ellenére, hogy kevés ereje volt, megtartotta az Ő szavát, és nem tagadta meg nevét. Az utalás a kulcsra bizonyára arra emlékeztet bennünket, amit az Ézs 22,22 Eliakimról mond. Urunk megnyitja népe számára kegyelmének gazdag kincstárát. Szegények? Itt leírhatatlan gazdagság van. Gyengék? Itt mindenre elegendő az Ő ereje. Utalást jelenthet ez az alkalom ajtajára is, annak fényében, ami közvetlenül következik. Az lesz bizonyságtételük jutalma, hogy azok, akik ádáz ellenségeik voltak, el fognak jönni, és leborulnak előttük, felismerve, hogy ők az Úr szerettei voltak. A levél gazdag ószövetségi utalásokban, és az olyan versek, mint az Ézs 61,9, összehasonlíthatók azzal, ami itt van megírva.

A filadelfiai hívők már megpróbáltatást szenvedtek, de mivel azt türelmesen elviselték, az Úr megtartást ígér számukra a kísértés órájában, amely eljön majd a világra. Ő tudja, hogyan tartsa meg az Övéit!

Az Úr Jézus a levelekben először közeli visszatérésével biztatja népét, egyrészt bátorításul, másrészt buzdításként, hogy álljanak meg szilárdan. Ne engedjük meg, hogy az Úr jótetszésének koronája elvesszen, vagy hogy azt elvegyék tőlünk. Itt nem arról van szó, hogy bárki elvehet valamit a maga számára, hanem egyszerűen arról, hogy meg ne fosszák a tulajdonost attól, amit kincsként őriz.

A győztesnek a templomban lévő oszlop erejét fogja adni, amelyre fel van vésve Isten neve, az Ő városának neve és Urunk új neve. Akkor megismerjük Krisztus dicsőségének új oldalait, Aki szeret bennünket.